Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Visit

Rotterdam

NAi + Kunsthal
Sunday
28.11 1993
08:00
Rotterdam
Netherlands

the Dutch Architecture Institute (Jo Coenen) and the Kunsthal (OMA, Rem Koolhaas). We thought it is important enough to dedicate a day trip visiting the two newly opened buildings.

Architektuurtrip naar Rotterdam: Nederlands Architectuurinstituut (Jo Coenen) en Kunsthal (Rem Koolhaas)
Het leek ons belangrijk genoeg aan de beide recent geopende gebouwen een dagtrip te wijden.

Het leek ons belangrijk genoeg aan de beide recent geopende gebouwen een dagtrip te wijden.
In het Nederlands Architectuurinstituut lopen vier tentoonstellingen :
- De Stijl;
- verschoven fundamenten – J. Heyduck;
- fototentoonstelling ‘Herinneringen aan steen’;
- schetsen N.A. van Jo Coenen.
In de Kunsthal loopt een tentoonstelling over Mexicaanse kunst.

Programme

De reis is in principe voor leden en hun echtgenote voorbehouden.
- Vooraf inschrijven is noodzakelijk: – liefst per fax naar 059/70.81.98 (anders per brief naar ARCHIPEL, Koningstraat 43A, bus 1, 8400-Oostende).
- Gelieve aantal personen en opstapplaats te vermelden, alsook uw telefoon- / faxnummer. Reserveer zo vlug mogelijk.
- Ingeval er volgeboekt is, krijgt u dit telefonisch of per fax medegedeeld. Zonder tegenbericht bent u dus verwacht op 28 november.
- Kostprijs busrit + inkom NA en kunsthal: 750 F (zonder middagmaal); wordt op de bus betaald.
- Vertrek: Brugge, achterzijde station: 8u.00; Gent, Holiday Inn (afrit UZ): 8u.30.
- Terug: rond 19u.30 – 20u.