Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lecture

Otto Wagner (1841-1918)

By Gilbert Decouvreur
Friday
15.03 1996
20:30

Exactly 100 years ago, Otto Wagner published at the age of fifty four his first book “Moderne Architektur” as newly appointed professor at the architectureschool of Vienna. Two years later, the work of his students was published under the title “Aus der Schule Wagner.

Archipel nodigde Gilbert Decouvreur uit om zijn boeiende reeks voordrachten over architektuurgeschiedenis verder te zetten op 15 maart. Eerder had Decouvreur figuren belicht als Melnikov, Frank Lloyd Wright en Alvar Aalto. Thans belicht hij de figuur en het oeuvre van OTTO WAGNER.

Precies honderd jaar geleden publiceerde OTTO WAGNER op vierenvijftigjarige leeftijd zijn eerste boek: ‘Moderne Architektur’ als pas benoemde hoogleraar aan de architektuurschool te Wenen. Zijn, tot dan toe, vrij onopvallende carrière wijzigde toen zeer snel. Twee jaar later werd het werk van zijn studenten gepubliceerd onder de titel ‘Aus der Wagnerschule’. In ’99 sloot hij zich (onder verontwaardiging van de burgerij), aan bij de rebellerende ‘Wiener Secession’. Zijn rijp werk realiseerde hij in 1901 (het netwerk van de Wiener Stadtbahn), 1902 (telegraafkantoor Der Zeit), 1904 (de Postspaarbank) en 1906 (de Kaiserbad-stuw).

Waar zijn secessionistische leerlingen gedreven waren door de romantische utopie van een estetische ‘verlossing’ van de mens, stond bij Wagner echter de reële werkelijkheid van het heden voor ogen, de sociale en technische realiteiten van zijn tijd.

Een terugblik op een vorig ‘fin de siècle’ (stof voor interessante paralellen).