Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

BURO II

Over eigen werk
Vrijdag
16.01 2004
20:30
Vlerick Management School

Vanuit de bekommernis voor een kwaliteitsverhogende aanpak en voor duurzaam en toekomstgericht bouwen, vormen 4 aandachtspunten de leidraad: droom, uitvoering, cijfers en team.

Vanuit de bekommernis voor een kwaliteitsverhogende aanpak en voor duurzaam en toekomstgericht bouwen, vormen 4 aandachtspunten onze leidraad: sterke architectuurconcepten (droom), technische perfectie (uitvoering), prijsbewuste aanpak (cijfers) en open samenwerking met opdrachtgevers, uitvoerders en collega’s (team).

Vlerick Leuven Gent Management School, Gent
Het Groot Seminarie, een neogotisch gebouw uit het begin van de twintigste eeuw straalde tot voor kort door zijn gesloten karakter een kloosterlijke ontoegankelijkheid uit, waar enkel de voorgevel zich naar de buitenwereld richtte. De omvorming van het pand tot nieuwe campus voor de Vlerick Leuven Management School opent de site voor het publiek. Het ‘campusplein’ begeleidt je via een immense trap naar het onthaalniveau. De glazen gevel zorgt voor de openheid naar het plein. Hier is de architectrale ingreep zichtbaar. Een nieuw betonskelet is als draagstructuur tussen de bestaande gevels van het middenblok gebracht. Dit creërt een polyvalentie binnen het bestaande volume; daardoor is in de twaalf meter brede kolommenvrije ruimte voldoende bewegingsvrijheid om de nieuwe functies en technieken optimaal te integreren. Deze concentratie van de ingreep zorgt ervoor dat de overige vleugels van het pand van ingrijpende verbouwingen gespaard bleven; daar is de invulling basic en het accentueert het contrast met de bestaande sfeer. De binnentuin achter de middenvleugel is een oase van rust, in schril contrast met het semi-publiek campusplein, waar de rationeel opgeleide studenten elke dag geconfronteerd worden met de droomwereld van Panamarenko. In samenwerking met architektenburo R. Berteloot.

Masterplan Nijverheidsstraat – Blekerijstraat, Assebroek-Brugge
Het terrein ligt op een wandelafstand van het stadscentrum van Brugge. Vanaf een bepaalde hoogte heeft men een prachtig zicht op de stadstorens. Dit uitzicht is een sterke troef op het terrein en geeft de aanleiding tot de ontwikkeling van appartementstorens. Als compensatie voor de bouwhoogte werd een belangrijke open groene ruimte voorzien.
Voor de open ruimte werden de troeven van het terrein met zijn grachtenstructuur en knotwilgen aangewend. Het bestaande groen organiseert het project. De behouden grachten zorgen voor een natuurlijke afvoer van het oppervlaktewater. Een gordel van woningen maakt de overgang naar de omliggende bebouwing. Fiets- en gemotoriseerd verkeer worden gescheiden. Het concept voorziet vier zones bewoning met een eigen typologie: een aansluitingszone met rijwoningen in het zuidwesten, wonen aan de groene centrale zone, condominia (vier woningen in een volume), enacht appartementestorens palend aan de Bloso site. Door een verschillende uitwerking krijgt elke woonvorm een individualiteit. In samenwerking met architect Pol Salens.

Woning V., Sint-Michiels-Brugge
De woning gaat een confrontatie aan met haar bosrijke omgeving. Om de woning zuid te oriënteren is het achteraan het terrein ingeplant, evenwijdig met de straat. De oprit begeleidt je naar de inkom aan de achterzijde. Deze gevel is zeer gesloten, in contrast met de open voorgevel. Zo is er een maximale openheid naar de omgeving zonder aan geborgenheid en privacy in te boeten. Grote glasvlakken met geïntegreerde vaste luifels bepalen het architecturale beeld en concept; de bewoner voelt zich ‘tussen de bomen’. Het terrein wordt maximaal benut, doordat alle functies lineair gespreid worden. Doorgedreven eenvoud in plan en gevelopbouw zorgt voor herkenbare ruimtes met simpele looplijnen waarbinnen men zich makkelijk oriënteert.

Telindus nv, Oostende
Zakenkantoor voor bedrijf in datacommunicatie en informaticaverwerking, wedstrijd op uitnodiging – laureaat, in samenwerking met E&L Projects.
Het gebouw manifesteert zich als een wit volume. De autosnelweg is een bepalende omgevingsfactor voor de inplanting en de architectuur van het gebouw. Het gebouw is een signaal naar de autosnelweg toe en schermt de rustige groenzone aan de noordzijde af van de drukke verkeersader. De geslotenheid aan de zijde van het snelle verkeer houdt het lawaai en de zon tegen, en staat in schril contrast met de open zijde in het noorden langswaar men het gebouw uiteindelijk benadert. De grote openheid geeft meteen ook de transparantie van het bedrijf gestalte. Een streng geconcipieerde voortuin bezorgt aldaar de nodige omgevingskwaliteit. Bij het binnenkomen versterkt een vide met zenitaal licht de opbouw van het gebouw. Enerzijds is er het hoger gesloten volume met diensten en afgesloten bureelfuncties; anderzijds voorziet een lager volume twee open werkplateaus. De vide brengt centraal in het gebouw licht en luchtigheid, en bundelt de circulatie. De rationele industriële structuur zorgt voor een flexibele invulling; een open plan. De eenvoud van de volumes wordt aangevuld door de detaillering van de glazen gevels. Zo ontstaat een functioneel kantoorgebouw, flexibel naar de toekomst, gericht op zijn omgeving.
In samenwerking met E&L Projects

Campus Technische School KTA, Dendermonde
Laureaat Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester. Het wedstrijdprogramma omvatte een onderzoek naar een ruimtelijk masterplan en de inplanting van een klassengebouw van circa 3200 m² in een eerste en 1800 m² in een tweede fase.

Momenteel zijn de verschillende vestigingen van het KTA over de stad verspreid. In de toekomst worden zo veel mogelijk scholen gecentraliseerd op de campus aan de historische vesten van de stad Dendermonde. Het masterplan omvat naast de nieuwe klaslokalen ook de bestaande, te renoveren gebouwen, met bijkomende praktijkateliers en eventueel een sporthal. De bestaande campus ontbreekt momenteel structuur en identiteit. Het voorgestelde masterplan legt de nadruk op compact bouwen op de juiste plaats, zodat de uitzonderlijke omgevingskwaliteiten zo goed mogelijk benut kunnen worden. Ook houdt het maximaal rekening met de correcte stedenbouwkundige analyse, de relicten van de historische stadswal, het sobere architecturale concept en de aanzetten voor een procesmatige aanpak.

Alle nieuwe gebouwen verkrijgen een autonomie en kunnen in fases gebouwd worden. De afwisseling van gebouwen en open ruimtes draagt bij tot de creatie van een eenvoudige structuur, die toelaat de verscheidenheid in programma en oppervlaktes op een overzichtelijke manier te organiseren. De nieuwbouw van de eerste fase, ontworpen rond een ‘cour carré’, maakt het mogelijk om op een soepele manier aan de zeer diverse vereisten en ruimtebehoeften te voldoen.

De nadruk wordt gelegd op duurzaam bouwen: rationele opbouw, flexibiliteit, energievriendelijkheid, eenvoudige en onderhoudsvriendelijke low-tech oplossingen en functionele en kwaliteitsvolle buitenruimtes.

Strakke budgetbewaking en strikte planning vormen belangrijke randvoorwaarden in de opdracht. Samen met de opdrachtgevers en de gebruikers wordt de architectuur getoetst aan de gewenste onderwijsconcepten en pedagogische uitgangspunten en ontwikkelingen; samen wordt gewerkt aan een toekomstgerichte school. De realisatie van het project zal in verschillende fases en autonoom gebeuren. De start van de werken is voorzien in het voorjaar van 2004.

Furnibo, Veurne
Furnibo is een bedrijf voor algemene bouwwerken, industriebouw, milieu- en utiliteitsbouw, met specialiteit betonbouw. Het bedrijfsterrein wordt afgebakend door een 2.80 meter hoge betonwand, een in korte tijdspanne opgetrokken prefab loods en het kantoorgebouw. Het basisconcept van het 13.00 × 13.00 × 16.50 meter vertikale kantoorvolume, waarvan de binnen – en buitenwanden volledig ter plaatse in zichtbaar beton zijn gegoten, benut maximaal de mogelijkheden van zelfnivellerend en zelfverdichtend beton (Rheo Dynamic Concrete). Ontwerpbeslissingen betreffende gevelopeningen, stabiliteit en detaillering van het massieve volume zijn een rechtstreeks gevolg van de karakteristieke kenmerken van dit materiaal. Door de betonnen gevelmassa van de bovenliggende verdieping als balk te gebruiken kunnen gevels brede openingen bevatten. De randen van het gebouw zijn ter hoogte van de vierkante ramen op de hoeken ‘gedematerialiseerd’ door de hoek van twee gevelvlakken scherp te stellen. Op die manier kan beton ook een lichtheid uitstralen. Alle gevelopeningen zijn logisch bepaald: een brede strookopening in de noordgevel waar de werkposten gesitueerd zijn, geslotenheid naar de zuidzijde, behalve op de benedenverdieping waar de inkomzone gesitueerd is. Boven deze teruggetrokken inkomgevel is binnen het volume een ‘vide in buitenlucht’ gecreëerd, de beglaasde gevel geeft een zicht op de binnenzijde van de betonnen buitenschil dat de kantooruimte afschermt van het zuiderlicht. Het kantoorgebouw bereikte in drie stortfases van telkens 5.50 meter de totale hoogte van 16.50 meter.

Kennedy Hotel, Kortrijk
Het onthaal van Hotel Kennedy is zeer ruim en luchtig opgevat. Het zicht op de patio achterin zorgt voor een groen en rustig accent. De inkomhall fungeert niet enkel als onthaal voor hotelgasten, maar ook als ontmoetingsruimte voor en na seminaries, waar kan worden nagekaart in een ongedwongen sfeer. Het onthaalgedeelte maakt de verbinding tussen het restaurant en de seminariezalen. De sobere en strakke lijnvoering van het ontvangstgedeelte contrasteert sterk met het warme, gezellige restaurantgedeelte, maar vullen elkaar perfect aan. Het uitbreiden van het bestaand hotel (verhoging van de capaciteit van 48 naar 64 kamers), gekoppeld aan het uitbreiden van het restaurant en de keuken, kreeg een alomvattende aanpak door de symbiose tussen Buro Interior en architectenbureau Buro II.

Het restaurant, dat onafhankelijk van het hotel kan functioneren, vormt door zijn beheerst materiaal- en kleurgebruik een rustpunt voor de hotelbezoeker. De warme rode kleur achter de balie wordt herhaald op de buffetwand in het restaurant. Er kan binnen een gezellig kader gedineerd worden, weg van alle drukte eigen aan het hotelgebeuren.

Biognost, Bissegem
Bouwen van een biotechnisch bedrijf met stockageruimte en kantoren op een kavel gelegen in een KMO-zone. Architectuur kan een legitiem middel zijn voor het uitdragen van de corporate identity van een bedrijf. De werkomgeving wordt ‘verhuiselijkt’: een aangename ruimte om klanten te ontvangen, transparantie vanaf onthaal tot kantoren, een ‘buiten’ruimte als een terras bij een leefruimte. Deze relatie binnen-buiten wordt hier versterkt door het hout van het parket binnen door te trekken in de houten beplanking op het buitenterras. Vanuit het terras valt licht tot in de productie- en opslagruimte.
Een eenvoudig modulair skelet wordt omhuld door lichtgrijs gezuurde architectonische betonpanelen. Heldere en eenvoudige uitgangspunten en leesbare ontwerpbeslissingen leiden tot de essentie. Er is geen plaats voor overvloed, het gebouw niet niet onnodig gecompliceerd.

Ontwikkeling oude site ‘Structo’, Brugge
Onderzoek naar de herbestemming van de voormalige betonfabriek Structo aan de Damse Vaart in Brugge. In overleg met en samenwerking met de stad Brugge en de opdrachtgevers, zijn de resultaten geresumeerd in een ruimtelijk masterplan. Dit omschrijft in onderlinge samenhang de typologie van de woningen, de gewenste dichtheden, de vermenging van bestemmingen, de ontsluiting en interne circulaties op de site, de dimensies en inplanting van de gebouwen, de ondergrondse constructies… Deze verdere verfijning van het BPA laat toe de volledige zone in functie van de markt, in verschillende fasen te ontwikkelen zonder het globale concept uit het oog te verliezen.

Lezing door Hendrik Vermoortel, Herman Jult en Salvatore Bono