Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

A house in transition 1895-1988 – hotel Van Eetvelde. Victor Horta

Door Barbara Vanderwee
Vrijdag
17.03 1989
20:30

Een studie voor de restauratie en adaptief gebruik.

Barbara Vanderwee studeerde in 1981 als architect af in Sint-Lucas Schaarbeek, waar ze de Van Hoofprijs ontving voor haar eindontwerp.
In 81-82 was ze stagiair bij Michel Graves in Princeton, waar ze onder andere meewerkte aan het Humano projekt in Louisville – Kentucky.
Vanaf ’83 werkte ze bij A. Hoppenbrouwers.
In 85-88 studeerde ze aan het centrum voor monumentenzorg K.U.Leuven.
September ’88 behaalde ze een Master of Science in Architecture Monumentenzorg K.U.Leuven.

In 1985 was ze reeds bij Archipel te gast met een voordracht rond Michel Graves. We hebben haar thans gevraagd het onderwerp van haar Master tesis voor te stellen.
De titel luidt: “A house in transition 1895-1988 – hotel Van Eetvelde. Victor Horta. A study for restauration and adaptive use”.

Wasa Hôtel van Eetvelde, Brussel – Horta