Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Varia

Sos brutalisme... sos zwembad Oostende

Pleidooi voor een objectief onderzoek naar mogelijke herbestemming
Zaterdag
30.12 2017

Met de steun van:

Na de beslissing van het Oostendse stadsbestuur om de bouwmeesterprocedure voor renovatie van het stedelijk zwembad stop te zetten en de aankondiging van de bouw van een nieuw zwembad dreigt de afbraak. Maar afbraak is onomkeerbaar.
Archipel pleit voor een objectief onderzoek naar een mogelijke herbestemming onder het motto: “Maak niet nogmaals de fout van een ondoordachte afbraak zonder grondige analyse!”

KLIK HIER EN TEKEN DE PETITIE!

Oostende kondigt aan dat tegen het voorjaar van 2020 aan de hoek van de Northlaan en Nieuwpoortsesteenweg in Oostende een nieuw stedelijk zwembad zal opengaan. Hoewel er voorlopig nog geen duidelijkheid bestaat over wat er met het oude zwembad zal gebeuren, lijkt alles erop te wijzen dat een afbraak is gepland. Maar afbraak is onomkeerbaar.

Archipel pleit voor gedeeltelijk behoud en een objectief onderzoek naar de mogelijkheden tot herbestemming onder het motto: “Maak niet nogmaals de fout van een ondoordachte afbraak zonder grondige analyse!”


Op 11 januari 2016 besliste het Oostendse stadsbestuur om de lopende bouwmeesterprocedure voor renovatie van het stedelijk zwembad stop te zetten. Het zwembadcomplex (architecten Paul Felix en Jan Tanghe) stond op de Vlaamse inventarislijst Onroerend Erfgoed en was in het Oostendse actieplan Bouwkundig Erfgoed een hoge locuswaarde toebedeeld. Het zwembadcomplex was niet beschermd, maar in adviezen van Onroerend Erfgoed werd vanaf 2012 voor respectvolle renovatie gepleit en werd afbraak uitgesloten.
Tussen 2013 en 2015 werd als gevolg daarvan een wedstrijdprocedure bij de bouwmeester doorlopen, met de ambitie het gebouw te renoveren met de specifieke architectuur als uitgangspunt, uit te breiden en tevens tot een toeristische attractiepool verder uit te bouwen. De procedure leverde architecturale voorstellen op in alle schakeringen: van spectaculair tot restauratief… Nadat het agentschap Onroerend Erfgoed en het kabinet Bourgeois op 6 januari 2016 hun weerstand tegen afbraak opgaven, besliste het stadsbestuur op 11 januari 2016 de procedure stop te zetten en elders een nieuw zwembad te bouwen. In persinterviews werd voor het huidig gebouw afbraak en vervanging door een stadspark in het vooruitzicht gesteld.

Het Oostendse stedelijk zwembad is een van de zeldzame kwalitatieve voorbeelden van het “brutalisme” in ons land. Vooral de zwemhal met de monumentale betonstructuur behoort tot de interessantste architectuurfeiten uit de jaren ’70 in Vlaanderen. Afbraak is een onherstelbaar verlies voor het bouwkundig erfgoed in een stad die op dat vlak reeds een trieste reputatie heeft. Verlies van zijn functie, hoe spijtig ook, hoeft daarom geen afbraak te betekenen. Gebouwen kunnen meerdere levens hebben.

De architectuurvereniging Archipel wil dan ook pleiten voor behoud, renovatie en herbestemming van de essentie van het zwembadcomplex, zodat de architectuurbeleving kan behouden blijven onder een andere vorm. In Oostende is “De grote Post” als cultuurcentrum een schitterend voorbeeld van herbestemming. Ook het SEO-grootwarenhuis en het Militair Hospitaal kregen een mooi tweede leven. Het beschermde Magdalenazwembad in Kortrijk (met dezelfde ontwerpers Felix en Tanghe) krijgt een herbestemming als hogeschool-restaurant; “La Piscine” in Roubaix werd museum, “Les bains de la sauvenière” in Luik werd een bruisend cultuurcentrum.

We nodigen je graag uit om de bijgaande petitie met pleidooi voor duurzaamheid, herbestemming en respect voor dit Oostendse architectuurpatrimonium uit de jaren ’70 te ondertekenen.

Bruno Vanbesien, Marc Felix, Wim Supply, Hera Van Sande,
Géry Vandenabeele, Philip Cardinael en Joost Vanhove

petitie

Voor een respectvolle, duurzame renovatie en herbestemming van het stedelijk zwembad te Oostende

Ondergetekende pleit ervoor de essentie van het gebouwencomplex van het stedelijk zwembad te Oostende, ontworpen door de architecten Paul Felix en Jan Tanghe (1969-1976), te behouden, te renoveren en een duurzame nieuwe functie te geven.

Nu in januari 2016 bleek dat de zwembadfunctie in de toekomst wordt opgeheven, willen wij ervoor pleiten dat de architectuurbeleving onder een andere vorm blijft verder bestaan.

Wij wijzen erop dat het gebouw een kwalitatief voorbeeld is van de ‘brutalistische’ architectuur in Vlaanderen in de jaren ’70 en deel uitmaakt van de stedelijke identiteit van Oostende. Het is als dusdanig ook opgenomen op de inventarislijst Onroerend Erfgoed en staat in het Oostends actieplan Bouwkundig Erfgoed vermeld als gebouw met hoge locuswaarde.

We pleiten voor een herbestemming met nieuwe functies waarbij de potenties van de architectuur en de site tot haar volle recht komen.

Het gebouw verdient een constructieve toekomst.

Cahier | Persmap

U kunt de volledige Cahier/Persmap nalezen via deze link

Inhoud

  • SOS brutalisme … SOS zwembad Oostende.
  • Historiek van een zwembad uit de jaren 70 en een architectuurcompetitie 40 jaar later.
  • Reacties van Paul Robbrecht, Peter Lacoere, bOb Van Reeth, Filip Canfyn, Sum en Jos Vandenbreeden.
  • De architecten Paul Felix en Jan Tanghe.