Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

ECTV over eigen werk

Tussen ruimte plan
Donderdag
29.11 2018
20:00

Met de steun van:

Binnen het kader van meesterschap presenteren twee sterke dames hun oeuvre in één van hun eigen realisaties: het Bestuurs- en dienstencentrum Sint-Gillis-Waas. De verleidelijke titel “Tussen ruimte plan” loodst ons doorheen de visie en idealen van dit duo.

ECTV | Els Claessens en Tania Vandenbussche

ECTV Bravoure Venetïe Archipel laat, in het kader van het jaarthema 2018 ‘Meesterschap’, twee vrouwelijke ‘meesters’ aan het woord.
De samenwerking tussen Els Claessens en Tania Vandenbussche start in 1997. Na hun studies hebben beiden een meesterlijke leerschool doorlopen bij Marie-José Van Hee architecten en Robbrecht en Daem architecten.
Liefst werken ze, samen met medewerkers en collega’s, aan verscheiden opdrachten van uiteenlopende schaal en met verschillend programma: zowel kleine strategische ingrepen als beeldbepalende gebouwen, zowel private als publieke opdrachten. Voor Tania en Els toont meesterschap binnen het domein van de architectuur zich bovenal in het plan. Een meesterlijk plan is een plan dat werkt, functioneert, ordent, verbindt, verrast en charmeert. Het plan linkt het maken en het denken, het verbeelden en het verbeelde.

DE ECTV mission statement klinkt als volgt:
We ontwerpen plannen die werken.
Ze zijn een uitgezuiverd antwoord op de functionele eisen.
We bouwen volumes die bemiddelen.
Ze zijn een frisse inpassing in de concrete context.
We bouwen structuren die presteren.
Ze zijn performant en variabel inzetbaar.
We bouwen plekken die charmeren.
Ze zijn mooi en prettig in gebruik.
We ontwerpen gebouwen die gewoon goed zijn.
Ze zijn culturele bouwstenen voor de stad, het dorp of het landschap.

Het bestuurs- en dienstencentrum Sint-Gillis-Waas

Archipel tracht zoveel mogelijk de architecten aan het woord te laten in een ontwerp en realisatie van hun hand. Het team Els Claessens en Tania Vandenbussche waren in 2013 laureaat van de open oproep 002504 voor het Bestuurs- en dienstencentrum Sint-Gillis-Waas. Dit wordt de locatie van de lezing Archipel.

Na de lezing kan het ganse gebouw bezocht worden.

ECTV

Na de lezing kan het ganse gebouw bezocht worden.

De ECTV website zegt:
Het kasteel Vaulogé, sinds 1961 als gemeentehuis in gebruik, vormt een belangrijk aanknopingspunt voor het ontwerp. Het kasteel is, ondanks vrij ingrijpende verbouwingswerken in het verleden, steeds beeldbepalend gebleven voor Sint-Gillis-Waas, het exterieur is beschermd en recent zeer grondig gerenoveerd. Het ontwerp respecteert de huidige staat van het exterieur en grijpt er minimaal op in. In het interieur van het kasteel wordt één van de belangrijkste kwaliteiten terug op de voorgrond gebracht, namelijk de schikking van mooi geproportioneerde ‘kamers’ rond een centrale hal. Het ontwerp herstelt de kamers in ere en geeft de hal meer allure door het ontwerp van een nieuwe, representatieve trap. Het kasteel wordt uitgebreid met een nieuw volume dat op een doorgedreven manier de keuze volgt die eerder door de gemeente is gemaakt om een gebouw in het park te bouwen. Het nieuwe gebouw krijgt een gebalde volumetrie waardoor rondom rond een ruime parkstrook overblijft. Het volume krijgt een aantal knikken waardoor de bouwlengte visueel wordt verkort en de samenhang van het park wordt versterkt. Het bestaande park wordt doorgetrokken tot tegen de gebouwenwand waarin zich het huidige administratief centrum bevindt, de zone waar de nieuwe straat komt wordt mee opgenomen in de parksfeer. Het resultaat hiervan is een nieuw, alzijdig gebouw in het park, zonder voor- achter- of zijkant, dat een correcte relatie aangaan met het kasteel. De gebalde volumetrie van de nieuwbouw is niet alleen het gevolg van de context maar ook van een aantal organisatorische en energetische ambities. De circulatie wordt in het hart van het gebouw geplaatst, compact en zonder doodlopend eind. Het hart van het gebouw is dubbel hoog en bevat ook de trap die de 2 bouwlagen op een uitnodigende manier verbindt. De compacte vorm is energetisch interessant omdat het verliesoppervlak klein is in verhouding tot het beschermde volume. Het nieuwe bestuurs- en dienstencentrum wordt een open huis, zowel door zijn uitnodigend karakter als door de heldere organisatie. Het gebouw krijgt meerdere toegangen. De huidige toegang van het kasteel wordt behouden. Een nieuwe toegang, centraal tussen de nieuwbouw en het kasteel, wordt de belangrijkste toegang voor bezoekers. En aan de noordoost kant van de nieuwbouw komt een extra toegang, dichtbij de logistieke functies en de lift en dus optimaal voor leveringen. Tenslotte wordt zowel het kasteel als de nieuwbouw met de nodige flexibiliteit ontworpen. In het kasteel krijgen de kamers terug goede proporties, zodat ze meerdere invullingen kunnen krijgen. In de nieuwbouw is de draagstructuur ontworpen als een dragende buitenschil en structurele kolommen rond de hal waardoor de zone voor werk- en vergaderruimtes rond de vide in de toekomst vrij kan ingericht worden.