Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Meaning / Translations

Bezoek expo + lezing
Zaterdag
27.03
20:00
de Singel - Muziekstudio

 

In samenwerking met:

Met de steun van:

Twee jonge architectenbureaus die werken vanuit Vlaanderen en Japan onderzoeken het onuitgesprokene in de kruisbestuiving tussen beide culturen: Sugiberry (Meaning) en Schenk Hattori (Translations).

De dubbeltentoonstelling, een samenwerking tussen twee bureaus wiens werk balanceert tussen Japan en Vlaanderen in de Singel in Antwerpen, loopt nog tot en met 28 maart 2021.

Sugiberry & Schenk Hattori

Twee jonge architectenbureaus die werken vanuit Vlaanderen en Japan onderzoeken het onuitgesprokene in de kruisbestuiving tussen beide culturen. Sugiberry (Meaning) toont hoe een idee dat zich aanpast aan een veranderende context, meer specifiek in de culturele uitwisseling tussen Vlaanderen en Japan, leidt tot nieuwe verbanden en nieuwe betekenislagen. Schenk Hattori (Translations) zoekt de limieten van onze verbeelding op, meer nog de mysterieuze en vaak verloren elementen in architectuur.

Zij maken hiertoe gebruik van het kabinet in De Singel enerzijds, maar ontwierpen een buitenpaviljoen in de tuin van het gebouw anderzijds.

Het kabinet is het startpunt van een fictieve reis als introductie op gebouwd en ongebouwd werk van beide bureaus. In deze ruimte maakt men kennis met het werk en de personen achter beide bureaus. Tevens is er het boek te zien, gemaakt voor de tentoonstelling “Under 35” in Osaka in 2018. Het is bij deze gelegenheid dat beide bureaus elkaar voor de eerste keer ontmoetten.

Op de binnenplaats van De Singel realiseerden Sugiberry en Schenk Hattori een paviloen, speciaal voor deze tentoonstelling gemaakt. Het paviljoen is een tijdelijke structuur die ruimte biedt om hun werk tentoon te stellen, meer specifiek creaties in een vroeg stadium van de zoektocht naar architectuur, zonder te vervallen in een retrospectief karakter. Het materiaal waaruit het paviljoen is opgebouwd is uitsluitend afkomstig uit de stockruimte van De Singel, en bevat onder meer panelen van het theaterstuk “Je suis sang” van Jan Fabre uit 2003, een vinyldoek die in de tentoonstelling “How small? How vast?” van Junya Ishigami in 2013 als vloerbedekking werd gebruikt, en gestampte aarden blokken die deel uitmaakten van de installatie bij de tentoonstelling “The Art of Collaboration” van Case Design in 2019. Met een beperkt budget werd in samenwerking met het bouwteam van De Singel dit paviljoen uit gerecycleerd materiaal opgetrokken.

SUGIBERRY is een architectenbureau gevestigd in Brussel (BE) en Tokio (JP), opgericht door Mayu Takasugi (JP) en Johannes Berry (ZA). Ze zijn geïnteresseerd in architectuur, meer bepaald in de relaties tussen mens, omgeving, materialen, constructie, ruimte en betekenis. Ze hebben realisaties in België, Japan en Zuid-Afrika, met lopende projecten in België en de Verenigde Staten.

De titel van de tentoonstelling “MEANING” verwijst naar een theoretisch onderzoek van het bureau naar de processen waarop betekenis geven in het menselijk denkpatroon plaatsvindt, hoe associatief denken leidt tot het zien van wat we willen zien omdat dit de makkelijkste houding is en refereert naar wat we al weten. Hun werk speelt sterk in op het zien en willen zien en denken te zien binnen het menselijk brein.
Schenk Hattori Architecture Atelier werd in 2014 opgericht door Steven Schenk en Daisuke Hattori, een tijdje na hun ontmoeting in de Accademia di Architettura in Mendrisio (CH). Sindsdien is het kantoor uitgebreid met de partners van beide architecten en heeft het een basis in Antwerpen en Kyoto.
De titel van de tentoonstelling “TRANSLATIONS” verwijst niet zozeer naar het feit dat Schenk Hattori een Belgisch Japans bureau is dat geconfronteerd wordt met duidelijke culturele verschillen, maar veeleer naar de relatie en handeling tussen de architectuur zelf en de ontvanger. De manier waarop het door een subject als object wordt waargenomen of, in het beste geval, in zijn actieve rol zelf. De tentoonstelling wordt geleid door een vraag die constant opduikt: “Wat is de relatie tussen de manier waarop vorm zich voor en in ons manifesteert?” Hun visie gaat terug op de psychologie van de architectuur.

Meaning/Translations

De dubbeltentoonstelling Schenk Hattori. Translations en S U G I B E R R Y. Meaning in deSingel loopt nog tot eind maart en kadert binnen het overkoepelend thema Back from Japan, waaronder ook de tentoonstelling (van 09/09/2020 tot en met 10/01/2021) Re-practice Re-visit Re-turn thuishoort.

Plan je bezoek via de website van het Vlaams Architectuurinstituut.

Finissage activiteit op zaterdag 27 maart met overdag een bezoek aan de tentoonstelling en aansluitend ’s avonds om 20u een openluchtlezing.

Programma

Praktische informatie volgt in functie van de actuele veiligheidsmaatregelen.

Coronamaatregelen deSingel