Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Open Monumentendag

Robuuste collectieve woonvormen en toepasbaarheid
Donderdag
08.09
20:00

Gratis voor leden
€7 voor niet-leden
€5 voor studenten

In samenwerking met:

Met de steun van:

Glenn Lyppens (OV) onderzoekt de inzetbaarheid van historische collectieve woonvormen naar de toekomst toe. Tuinwijken, beluiken, grondgebonden woningen, … diverse typologieën worden onderzocht.

Stad Gent Malem

Omschrijving van het onderzoek van Glenn Lyppens:
In Vlaanderen winnen collectieve woonvormen terrein. Collectieve woonvormen omvatten een breed spectrum aan architectonische en sociale modellen. De specifieke relatie tussen beiden bepaalt in sterke mate een graad van collectiviteit en complexiteit. Sommige (historische) collectieve woonmodellen zijn robuuster dan andere. Ze zijn robuuster omdat ze op lange termijn een graad van collectiviteit hebben weten te behouden, ondanks veranderlijke omstandigheden zoals bewonersachtergrond, groepssamenstelling, eigendom- en beheerstructuur, politieke context, …

Binnen dit onderzoeksproject wordt de stelling naar voren geschoven dat het architectonische model (meer dan andere parameters) een grote impact heeft op het garanderen van collectief ruimtegebruik als een sociaal-ecologische winst op lange termijn.

Glenn Lyppens behaalt in 2006 zijn Master in Architectuur aan het Henry van de Velde Instituut in Antwerpen. Sindsdien heeft hij als praktiserend architect binnen verschillende ontwerpbureaus gewerkt. Van 2009-2013 werkt hij als onderwijsassistent (Architectonisch Ontwerpen) en wetenschappelijk onderzoeker aan het Departement Architectuur van de Artesis Hogeschool. In 2013 is hij sterk betrokken bij het ontwerpend onderzoekslabo ‘Pilootprojecten Wonen’, een initiatief van de Vlaams Bouwmeester. Glenn schrijft momenteel binnen de Universiteit Antwerpen aan een doctoraat over de rol van architectuur binnen robuuste collectieve woonmodellen en is via zijn werkzaamheden bij POLO Architects/Labs nog sterk verbonden met de praktijk. Recent werd hij aangesteld als een van de vier leden van de Expertengroep Vlaams Bouwmeester.