Archipel

Beleef architectuur!

Architectenburo's: Dierendonckblancke 1-4 / 4

Lezing Robbrecht en Daem, Dierendonckblancke en MDW/V+

Site VRT & RTBF, Brussel

Zowel de VRT als de RTBF bouwen. In de toekomst zullen ze elk in een apart omroepgebouw zetelen, en dit zij aan zij op dezelfde site aan de Reyerslaan te Brussel. Archipel brengt beide ontwerpteams samen en kijkt in hoeverre zij mekaar kunnen aanvullen en sublimeren. Hoe de Reyerssite een deel van het Belgisch ‘imago’ naar de wereld toe zal kunnen uitstralen.

Lezing Liefde en architectuur | liefde voor architectuur

OC De Leege Platse, Beselare

In Gent hebben we Alexander Dierendonck (1971) en Isabelle Blancke (1973) die als man en vrouw maar ook als partners aan een boeiend architectuurverhaal sleutelen. We laten hen aan het woord in één van hun recente realisaties.

Varia Bloeiende landschappen in de Westhoek

Zuid-West Vlaanderen,

De regio Zuid-West Vlaanderen is volop in beweging. Tal van kwaliteitsvolle projecten enten zich in een steeds meer verstedelijkt landschap. We bezoeken de meermaals vergeten Westhoek waar die ‘nieuwe uitdagingen voor het landschap’ vaak nog een andere betekenis hebben.

Bezoek Busrit door Zuid West-Vlaanderen

De acht bouwwerken van het dagprogramma variëren in typologie – van hotel over bedrijfsgebouw tot dorpshuis of cultureel centrum – en de busrit brengt ons naar plekken waarvoor we zelf niet zo gauw speciaal een omweg zouden maken.

Dierendonckblancke

Het bureau is sinds juni 1999 in Gent gevestigd en opgebouwd rond Alexander Dierendonck en Isabelle Blancke, beiden voorheen werkzaam te Parijs bij diverse architectenbureaus.

Ieder ontwerp ontstaat uit een discussie tussen de ontwerpers aangevuld met externe personen, die in meerdere of mindere mate naargelang het project, bij de conceptvorming en uitwerking betrokken zijn. Deze constante discussie en in vraagstelling is essentieel bij het tot stand komen van de ontwerpen.

Bij deze discussie dient het programma, de parameters door de bouwheer opgelegd en de brede context waarin gebouwd moet worden als basis. Op geen enkele wijze wordt een a-priori stelling, stijl of vorm vastgelegd. Het is enkel op deze manier dat de architect op een adequate wijze kan reageren op de steeds veranderende parameters die door de maatschappij gecreëerd worden.

De architectuur ontstaat slechts nadat de architect deze voor de hand liggende randvoorwaarden op een creatieve manier regenereert en op deze wijze een meerwaarde realiseert.