Archipel

Beleef architectuur!

Architectenburo's: Paul Felix 1-5 / 5

Varia Pleidooi voor een objectief onderzoek naar mogelijke herbestemming

Na de beslissing van het Oostendse stadsbestuur om de bouwmeesterprocedure voor renovatie van het stedelijk zwembad stop te zetten en de aankondiging van de bouw van een nieuw zwembad dreigt de afbraak. Maar afbraak is onomkeerbaar.
Archipel pleit voor een objectief onderzoek naar een mogelijke herbestemming onder het motto: “Maak niet nogmaals de fout van een ondoordachte afbraak zonder grondige analyse!”

Reis Langs Vlaamse wegen #02 /10/2017

In echte pioniersstijl trekken we met camera, schetsboek en valies in de hand van Leuven, over Vlaams Brabant, het Hageland, Haspengouw, Hasselt, de Limburgse en Antwerpse Kempen naar Antwerpen of omgekeerd.

Reis Langs Vlaamse wegen #1 /05/2017

West & Oost-Vlaanderen +West- Vlaams-Brabant,

Dit voorjaar gaan we weer op reis, niet naar een exotische bestemming zoals Chandigarh of Naoshima, maar naar het Vlaamse hinterland waar de namen van de gehuchten vaag bekend klinken en het spoor van de wielertoeristen de baan leidt.

Lezing door Francis Strauven

CC De Grote Post (voormalig PTT gebouw), Oostende

Modernisme versus traditionalisme in de Belgische architectuur. In het bijzonder aan de kust.

Bezoek 50 jaar architecturale stilte

Clarissenklooster, Oostende

Een van de iconen van het naoorlogse modernisme in Vlaanderen, en een hoogtepunt in het oeuvre van ir. architect Paul Felix (1913-1981), werd exact 50 jaar geleden geopend, om daarna (voor het publiek) te worden gesloten.

Paul Felix

Paul Felix (°Oostende, 8 december 1913 – †Oostende, 5 januari 1981) was een Belgische architect. Hij introduceerde een ‘nuchtere, functionele bouwstijl’ in België.

Paul Felix, oudere broer van advocaat, schepen en kunstschilder Jan Felix, volgde humaniora aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Oostende, en studeerde vervolgens af als ingenieur-architect (1937) aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij realiseerde vrij snel een eerste project: een school in Slijpe. In zijn beginperiode combineerde hij het ontwerpen met lesopdrachten in het Onze-Lieve-Vrouwecollege en het Vrij Technisch Instituut in Oostende.

Vanaf 1945 richtte hij een eigen architectenbureau in. Langzamerhand brak het modernisme door in zijn ontwerpen. Zijn stijl kenmerkte zich door een heldere geometrie en sober materiaalgebruik. Met zijn realisaties leverde hij een belangrijke bijdrage aan het modernisme van de jaren vijftig in België, in het bijzonder in het katholieke milieu.

In 1952 werd hij buitengewoon docent en in 1958 buiten hoogleraar aan de architectuurafdeling van de Faculteit voor Toegepaste Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij een diepgaande herstructurering van het architectuuronderwijs doorvoerde. Hij werd corresponderend lid (1962) en werkend lid (1965) van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.