Archipel

Beleef architectuur!

Architectenburo's: De Smet Vermeulen 1-3 / 3

Reis Langs Vlaamse wegen #1 /05/2017

West & Oost-Vlaanderen +West- Vlaams-Brabant,

Dit voorjaar gaan we weer op reis, niet naar een exotische bestemming zoals Chandigarh of Naoshima, maar naar het Vlaamse hinterland waar de namen van de gehuchten vaag bekend klinken en het spoor van de wielertoeristen de baan leidt.

Debat 2de stadsdebat 'Brugge maakt ruimte'

Sint-Lodewijkscollege, Brugge

Hoe gaat Brugge om met de groeiende vraag naar specifieke voorzieningen? Hoe kan Brugge de dreigende opsplitsing tussen jong en oud vermijden door niet langer sectorale oplossingen aan te bieden, maar net in te zetten op wat we samen beter kunnen doen?

Lezing Verfijnde materiële cultuur

VMM-zaal, Aalst

“Wij zouden gezien willen worden als architecten, niet die conventies accepteren, maar die ze begrijpen. We willen aanknopen met een materiële cultuur die substantiëler en verfijnder is dan welke voluntaristische architectuuresthetiek ook, maar we willen ook daar overheen kunnen stappen en tonen wat daar ontbreekt.”

De Smet Vermeulen

Henk De Smet (°Brugge, 1954) studeerde in 1979 af als architect aan het HSLI te Gent en Brussel. Tot 1982 werkte hij als technisch medewerker voor vzw PROTOS (Projectgroep voor Technische Ontwikkelingssamenwerking) voor bouwprojecten in Haïti. In 1989 startte de samenwerking met Paul Vermeulen. Sinds 1993 is hij werkzaam aan de KU Leuven waar hij sinds 2003 leiding heeft over de “studio duurzaam bouwen” en in 2006 aangesteld werd als professor. Daarnaast begeleidde hij onder andere de Meesterproef 2007 Kortrijk voor het Team Vlaamse Bouwmeester en de workshops Hedendaagse Architectuur en Wederopbouw in de Westhoek voor het Vai.

Paul Vermeulen (°Brugge, 1962) studeerde in 1985 af als ir.-architect aan de KU Leuven. Als wetenschappelijk medewerker voerde hij nadien onderzoek in Indonesië (Bandung); Thailand (Bankok) en Algerije (Algiers). In 1989 begon zijn samenwerking met Henk De Smet. Hij publiceert sinds 1986 over architectuur en werkte van 1996 tot 2000 als redactielid bij Archis. Gedurende verschillende periodes was hij werkzaam als assistent ontwerppraktijk aan de KU Leuven (1991-1995, 2000-2006) en als docent zowel aan de KU Leuven (architectuurkritiek, 1994-2006) als aan de TU Delft (2006-2007, 2008-2014). Sinds 2007 is hij lid van de Adviescommissie Bouwkundig Erfgoed Oostende en sinds 2011 is hij voorzitter van de Kwaliteitskamer Monumenten en Architectuur, Gent. Hij was jurylid voor verschillende wedstrijden, onder meer de Gouden Pyramide (Prijs van de Bouwheer Nederland, 2003) en de wedstrijd voor het Militair Hospitaal Antwerpen georganiseerd door VESPA (2005). In 2011 ontving hij de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Architectuur (Cultuurprijs Vlaanderen 2010-11).