Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

UTIL

Util struktuurstudies, opgericht in 2007, is een studiebureau dat streeft ontwerpers bij te staan in het ontwikkelen van uitdagende architectuur- en kunstprojecten

In nauwe samenwerking met de ontwerpers streeft UTIL naar strukturele oplossingen die zo dicht mogelijk bij hun concept aansluiten, het trachten te vervolledigen en versterken. De drie oprichters, Frans Leenaerts, Filip Van de Voorde en Rolf Vansteenwegen zijn van opleiding burgerlijk ingenieur-architect, en proberen vanuit deze achtergrond zorg te dragen voor een goede architectuur die ondersteund wordt door een heldere struktuur. Zij organiseren de conceptuele uitwerking van de struktuur die ontstaat in de discussie met de architecten. Onder andere met dat engagement onderscheidt UTIL zich van andere stabiliteitsingenieurs.

UTIL heeft door de jaren een gemotiveerd team uitgebouwd dat sterk en gevarieerd technisch onderlegd is. Zo kan ze zorgen voor een brede en gespecialiseerde ondersteuning van zeer uiteenlopende opdrachten. De schaal van de projecten varieert van de toetsing van een tafelontwerp tot nieuwbouwprojecten van 27 000m2. Indien nodig voor een bepaald project, doet UTIL beroep op een netwerk van externe experten.

Util heeft op dit moment acht bijkomende ingenieur-architecten als projectingenieur in dienst, die zorgen voor de technische berekeningen in de aanbestedingsfase en de opvolging van de verschillende werven tijdens de uitvoeringsfase. Het tekenwerk wordt verdeeld over enkele vaste en deeltijdse medewerkers, die allemaal een architecturale achtergrond hebben.

Util heeft haar kantoor in centrum Brussel en werkt van daaruit aan projecten in heel België en bij gelegenheid in heel Europa (Frankrijk, Italië, Duitsland, Zwitserland) of verder (Shangai).

UTIL verzorgt stabiliteitsstudies voor meer dan 150 ontwerpbureau’s, waarmee ze voortdurend nauw in contact staat om de best mogelijke oplossing te vinden.
Gergegeld wordt dit engagement tastbaar via haar strukturele bijdrage aan enkele winnende projecten in lokale, nationale en zelfs internationale architectuurwedstrijden.