Archipel

Beleef architectuur!

Landen: Polen 1-1 / 1

Debat Liquid City 1: Zygmunt Bauman

Stadsschouwburg, Brugge

De overgang van ‘vaste’ naar ‘vloeibare’ moderniteit heeft in de westerse samenlevingen een heel nieuwe situatie doen ontstaan en de mens voor uitdagingen geplaatst waarmee hij nooit eerder werd geconfronteerd.