Archipel

Beleef architectuur!

Landen: België 201-210 / 221

Lezing door Marc Dubois + bezoek + tentoonstelling

PMMK, Oostende

Het Oostendse werk van Eysselinck in de periode 1945-1953. Een periode waarin hij het naoorlogse bouwen in België haast onbegrepen oversteeg met gebouwen als het SEO-grootwarenhuis en het postgebouw. Een periode van tegenkantingen ook, die tenslotte uitmondde in fatale ontgoocheling en zelfmoord.

Lezing door Christian Vermander

'De Nocturne', Sint-Andries Brugge

Wanneer er een zeker basisniveau van materiële welstand aanwezig is, dat de primaire levensnoden van de mens bevredigt, kan de interesse voor de kringloop van de natuur, de vermenigvuldiging en ordening van planten, los van elke behoeftebevrediging, toenemen. Daarmee is dan de eerste stap gezet naar de uitbouw van de tuinkunst.

Lezing moderator Marc Santens

'De Comedie', Roeselare

Zodra je spreekt doe je de werkelijkheid pijn” luidt een uitspraak van bOb Van Reeth. Het is de schroom om fragiele werkelijkheid te herleiden tot de zegbare zone van het bestaan. Het is geen uitnodiging om zijn werk onbesproken te laten. Geen spreekverbod.

Bezoek op zoektocht

Westmalle, Heverlee, Willebroek...

Een architectuurtrip als hommage aan Marc Dessauvage. Deze trip wordt een unieke kans om een aantal toppunten uit zijn oevre te bezoeken en de betekenis ervan te situeren. Het werk is Opvallend, niet door de een of andere vorm van extravagantie of originaliteit, maar door de intrinsieke kwaliteit van zijn aanpak.

Bezoek tentoonstelling 'Belgische Wederopbouw na 1918'

Laken & Brussel

Bezoek aan de Koninklijke serres te Laken, aan de tentoonstelling ‘Belgische wederopbouw 1914 “Resurgam” en aan het Kruidtuincomplex ‘Botanique’, het recent gerestaureerde kultureel centrum voor de Franstalige gemeenschap.

Bezoek met rondleiding J. Delhaye (oud medewerker van Horta)

Hotel Tassel, Brussel

Deze woning is recent gerestaureerd door J. Delhaye, een oudleerling van Horta.

Lezing over eigen werk

'De Comedie', Roeselare

Ondanks alle pogingen en de soms bevredigende resultaten, die, beperkt als ze waren, niet bij machte bleken onze architectuur een eigen karakter of een internationale waarde te geven. Het ware echter niet billijk zich tot dit pessimisme te beperken, want precies de laatste jaren kan men de premissen van een vernieuwing onderkennen.

Lezing Vorm en techniek van het Egyptische Meubel

'Art Deco', Roeselare

De creaties van De Bruyne zijn gebaseerd op de resultaten van zijn opmetingen die hij heeft verricht bij oud-Egyptische meubels. Het is duidelijk dat deze meubels niet onmiddellijk voor massa-consumptie zijn bedoeld.

Bezoek met 'Arau' in Brussel

Brussel

Aktiviteit van archipel over de activiteiten van de groep ARAU te Brussel gekoppeld met een bezoek aan Brussel en “Les Archives de l’Architecture Moderne”.