Archipel

Beleef architectuur!

Landen: België 211-220 / 221

Lezing door Charles Vermeersch

Herberg 'Gasthof Den Engel', Gits

Causerie met stedebouwkundige-ir-arch Charles Vermeersch over de huidige situatie van ruimtelijke planning in Vlaanderen.

Lezing Recente tuinen

Herberg 'Gasthof Den Engel', Gits

Lezing door tuinarchitect Paul Deroose over recent werk.

Lezing door Roger de Martelaere

Herberg 'Gasthof Den Engel', Gits

Ontwerpverhalen, een voordracht met verhalen over de ervaring als medewerker op het atelier Kroll in de periode van het tot stand komen van “La Meme” en de constanten in de benadering Kroll, aangevuld met eigen ontwerp-benadering uiteengezet aan de hand van een viertal-projecten.

Lezing door William Lievens, Jan Debusschere, Philip Cardinael en Wilfried Vandeghinste, Jan Dewitte & Dhr. Puttman

Herberg 'Gasthof Den Engel', Gits

We zullen trachten een probleemverkenning te organiseren omtrent sociale woningbouw als invul- of vernieuwbouw in stad en dorp, aan de hand van praktijkgevallen met projecten van architecten en zaakvoerders van bouwmaatschappijen.

Lezing over eigen werken door Max Kerkhof, Ansfried Vandekerkhove, Luc Maes & Franky Maes

Herberg 'Gasthof Den Engel', Gits

Voordracht met dia’s over ‘De Crisiswoning’

Reis architectuurprojecten in de stad en de universiteitssite /06/1981

Liège + Sart Tilman

Tweedaagse reis naar architectuurprojecten in Luik en omgeving.

Lezing Verschillende architecten over eigen werk

Herberg 'Gasthof Den Engel', Gits

Einde reekswoningen met 3 gevels (niet te verwarren met uitverkoop) Diareeks + diskussie: projecten van Philippe Cardinael, Ansfried Vande Kerkhove, William Lievens & Marcel Molleman.

Lezing Tuinarchitectuur

Herberg 'Gasthof Den Engel', Gits

Lezing over tuinarchitectuur door tuinarchitect Paul Deroose

Lezing Verschillende leden van 'archipel' over eigen werk

Herberg 'Gasthof Den Engel', Gits

De rijwoning is één van de enige woonvormen is die ook stedebouwkundig in het verleden en in de toekomst verantwoorde oplossingen biedt. Bij de rijwoning kan het probleem van de integratie of “confrontatie” niet worden ontweken.