Archipel

Beleef architectuur!

Landen: België 41-50 / 221

Lezing Robbrecht en Daem, Dierendonckblancke en MDW/V+

Site VRT & RTBF, Brussel

Zowel de VRT als de RTBF bouwen. In de toekomst zullen ze elk in een apart omroepgebouw zetelen, en dit zij aan zij op dezelfde site aan de Reyerslaan te Brussel. Archipel brengt beide ontwerpteams samen en kijkt in hoeverre zij mekaar kunnen aanvullen en sublimeren. Hoe de Reyerssite een deel van het Belgisch ‘imago’ naar de wereld toe zal kunnen uitstralen.

Lezing Jonge architecten aan het woord #2

ZoWe Verpleegkunde ( naast BuSO Ravelijn), Brugge

Drie boeiende jonge architectenbureaus hebben elk op een verschillende manier een fijngevoelige affiniteit met bouwen, met programma, met de maat van de mens en zijn dagelijkse handelingen. Drie lichtingen architecten die het architectuurlandschap van vandaag mee vormgeven en onderbouwen.

Tentoonstelling Mondelinge archivering /03/2017

Design museum Gent, Gent

Archipel droomt al een tijdje van mondelinge archivering in de vorm van interviews met architecten. Zij vond een bondgenoot in Studio Fragile, geleid door Carl Bourgeois. Studenten gewapend met passie, enthousiasme en ondernemingszin gingen aan de slag met camera en microfoon.

Debat Bouwmeesterschap in Vlaanderen

Auditorium Quetelet (Universiteit Gent), Gent

Ooit werd het bouwmeesterschap in het leven geroepen om het architectuurbeleid in Vlaanderen vanuit een langetermijnvisie vorm te geven als reactie op het weinig geconcerteerde en vaak chaotische beleid dat in Vlaanderen bestond. Een vraaggesprek tussen bOb Van Reeth en Leo Van Broeck over de impact van een visie. Filip Canfyn modereert.

Lezing Architectuurkritiek in Vlaanderen sedert Geert Bekaert.

Bibliotheek vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Gent

“Geert Bekaert leerde Vlaanderen naar architectuur kijken. De criticus en docent overleed op 88-jarige leeftijd. In meer dan duizend opstellen verdedigde hij architectuur als een kwestie van gezond verstand.” Als een vorm van hommage bekijken we in februari de rol van architectuurkritiek in het huidige architecturale klimaat.

Debat 3de Stadsdebat 'Brugge maakt ruimte'

Howest Campus Sint Jorisstraat, Brugge

Het derde stadsdebat focust op de stadsbeelden ‘De romantische stad – ruimte om te verleiden’ en ‘de veerkrachtige stad aan zee – ruimte om te stromen.

Debat Jonge architecten aan het woord #1

Budafabriek, Kortrijk

Onder curatorschap van Joachim Declerck, Architecture Workroom Brussels, werden drie jonge architectenbureaus uit de regio Kortrijk geselecteerd die ook daar hun werk zullen tonen.

Debat 2de stadsdebat 'Brugge maakt ruimte'

Sint-Lodewijkscollege, Brugge

Hoe gaat Brugge om met de groeiende vraag naar specifieke voorzieningen? Hoe kan Brugge de dreigende opsplitsing tussen jong en oud vermijden door niet langer sectorale oplossingen aan te bieden, maar net in te zetten op wat we samen beter kunnen doen?

Bezoek Fietstocht: Architecturale ontdekkingen in de stad

Gent,

We organiseren, in samenwerking met het stadsontwikkelingsbedrijf sogent, een verkennende fietstocht doorheen de stad met als kritische vraag: “Hoe verloopt het stedelijk beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer in Gent?”

Lezing verdichtingsstrategie: jonge architecten geven hun visie

KERKGent, Gentbrugge

Na de zomerbreak duiken we het nieuwe academiejaar in met een wervelende PechaKucha presentatie waarbij 10 jonge architectenbureaus hun werk in het bijzonder format brengen.