Archipel

Beleef architectuur!

Landen: België 41-50 / 215

Debat Jonge architecten aan het woord #1

Budafabriek, Kortrijk

Onder curatorschap van Joachim Declerck, Architecture Workroom Brussels, werden drie jonge architectenbureaus uit de regio Kortrijk geselecteerd die ook daar hun werk zullen tonen.

Debat 2de stadsdebat 'Brugge maakt ruimte'

Sint-Lodewijkscollege, Brugge

Hoe gaat Brugge om met de groeiende vraag naar specifieke voorzieningen? Hoe kan Brugge de dreigende opsplitsing tussen jong en oud vermijden door niet langer sectorale oplossingen aan te bieden, maar net in te zetten op wat we samen beter kunnen doen?

Bezoek Fietstocht: Architecturale ontdekkingen in de stad

Gent,

We organiseren, in samenwerking met het stadsontwikkelingsbedrijf sogent, een verkennende fietstocht doorheen de stad met als kritische vraag: “Hoe verloopt het stedelijk beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer in Gent?”

Lezing verdichtingsstrategie: jonge architecten geven hun visie

KERKGent, Gentbrugge

Na de zomerbreak duiken we het nieuwe academiejaar in met een wervelende PechaKucha presentatie waarbij 10 jonge architectenbureaus hun werk in het bijzonder format brengen.

Debat 1ste Stadsdebat 'Brugge maakt ruimte'

Hoofdbibliotheek Biekorf, Brugge

De Stad Brugge organiseert dit najaar samen met Archipel en VormingPlus drie stadsdebatten naar aanleiding van de opmaak van het nieuw ruimtelijk beleidsplan voor Brugge. Samen met experts en het beleid wordt gedebatteerd over de zes stadsbeelden die de kern vormen van een nieuwe ruimtelijke visie. Per debatavond worden twee thema’s onder het licht gehouden.

Lezing Joachim Declerck (AWB) & bureau TRANS & advokaat Wim Rasschaert

Loods 019, Gent

Tegen 2050 zal Vlaanderen naar schatting 1 miljoen meer mensen tellen dan vandaag. Dat zijn 7 miljoen mensen die allemaal betaalbaar en goed willen wonen op dezelfde beperkte ruimte in Vlaanderen. Dat realiseren, vraagt aanpassingen in hoe en waar we wonen.

Lezing LAND USE & DENSITEIT door Leo Van Broeck

Turbinezaal De Centrale, Gent

Dè uitdaging voor onze overbevolkte en te klein geworden planeet is een totale herschikking van ons ruimtegebruik. Specifiek voor Vlaanderen is de diagnose dubbel pijnlijk: meer dan 32% bebouwde oppervlakte, en bovendien is dat gebeurd op de meest gefragmenteerde manier. Leo Van Broeck reflecteert over ruimtegebruik en densiteit en koppelt dit aan eigen werk.

Lezing door Filip Canfyn

Minus One, Gent

In zijn recentste boek legt Filip Canfyn een link tussen enerzijds het ruimtelijk woongedrag en het bijhorende beleid of non-beleid, met andere woorden, verkavelingsvlaanderen, en anderzijds de sociologische grondstroom en de bijhorende attitude, met andere woorden, vermiddenklassing.

Lezing DOUBLES

Auditorium Quetelet, Gent

Dit Brussels bureau, in 2002 opgericht door Kersten Geers en David Van Severen, won onlangs in Lausanne de wedstrijd om het omroepgebouw van de Zwitserse radio en televisie te bouwen.

Lezing over eigen werk

Vrijstaat O, Oostende

Ampe.Trybou streeft een vernieuwende, creatieve, nuchtere architectuur en stedenbouw/natuur na (omdat elke architectuur een context heeft die er onlosmakelijk mee verbonden is) door het voortdurend in vraag stellen van zekerheden en randvoorwaarden.