Archipel

Beleef architectuur!

Tags: landschap 21-23 / 23

Lezing door Christian Vermander

'De Nocturne', Sint-Andries Brugge

Wanneer er een zeker basisniveau van materiële welstand aanwezig is, dat de primaire levensnoden van de mens bevredigt, kan de interesse voor de kringloop van de natuur, de vermenigvuldiging en ordening van planten, los van elke behoeftebevrediging, toenemen. Daarmee is dan de eerste stap gezet naar de uitbouw van de tuinkunst.

Lezing Recente tuinen

Herberg 'Gasthof Den Engel', Gits

Lezing door tuinarchitect Paul Deroose over recent werk.

Lezing Tuinarchitectuur

Herberg 'Gasthof Den Engel', Gits

Lezing over tuinarchitectuur door tuinarchitect Paul Deroose