Archipel

Beleef architectuur!

Tags: ruimtelijke planning 1-10 / 32

Film Geregisseerd door Ben Wheatley

Studio Skoop, Gent

High-Rise is een verfilming van de roman van J.G. Ballard uit 1975, die het gebouw ziet als microkosmos voor de klassenstrijd. De fantastische vormgeving maakt High-Rise tot een kwaliteitsvolle film. Ook het sterke acteerwerk en de geniale muziekkeuzen maken de film tot een feest.

Lezing Over eigen werk door Filip Dujardin

Auditorium Quetelet, Gent

Filip Dujardin speelt met de grenzen tussen fotografie, architectuurfotografie, architectuur en architectuurfictie. Hij omschrijft het zelf als ‘een multimediale exploratie van het wezen van de architectuur’, waarbij hij de pixel door baksteen vervangt.

Lezing Danish Design Days

Deense Ambassade, Brussel

In de loop van februari verleent Archipel steun aan een initiatief van de Deense Ambassade en het Deens Cultureel Instituut. Tijdens de Danish Design Days loopt er een tentoonstelling over Deens design in Tour & Taxis te Brussel. Archipel werkt mee aan één kaderende lezing.

Bezoek Hoe een stad bouwt aan zijn identiteit

Oosteroever, Oostende

Oosteroever is een complexe wijk met daarin een havengebied, een duinlandschap, een bestaande woonwijk en de herontwikkeling van een bestaand havengebied en bedrijventerrein. Dit gebied wil zich ontwikkelen tot een volwaardig stadsdeel dat een nieuw karakter toevoegt aan Oostende: een asymmetrie met centraal de haven.

Bezoek Fietstocht: Architecturale ontdekkingen in de stad

Gent,

We organiseren, in samenwerking met het stadsontwikkelingsbedrijf sogent, een verkennende fietstocht doorheen de stad met als kritische vraag: “Hoe verloopt het stedelijk beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer in Gent?”

Debat 1ste Stadsdebat 'Brugge maakt ruimte'

Hoofdbibliotheek Biekorf, Brugge

De Stad Brugge organiseert dit najaar samen met Archipel en VormingPlus drie stadsdebatten naar aanleiding van de opmaak van het nieuw ruimtelijk beleidsplan voor Brugge. Samen met experts en het beleid wordt gedebatteerd over de zes stadsbeelden die de kern vormen van een nieuwe ruimtelijke visie. Per debatavond worden twee thema’s onder het licht gehouden.

Lezing door Filip Canfyn

Minus One, Gent

In zijn recentste boek legt Filip Canfyn een link tussen enerzijds het ruimtelijk woongedrag en het bijhorende beleid of non-beleid, met andere woorden, verkavelingsvlaanderen, en anderzijds de sociologische grondstroom en de bijhorende attitude, met andere woorden, vermiddenklassing.

Lezing Een stedelijke visionair

Concertgebouw Brugge, Brugge

Wat betekent duurzaamheid als we het over steden en openbare ruimte hebben? Is het voldoende om met duurzame materialen te werken of te pleiten voor meer voetgangers en fietsers? Of zijn steden die op menselijke maat zijn gebouwd per definitie duurzaam? En wat betekent dit dan concreet voor de ontwerper van de openbare ruimte?

Film Architectuur en/of Stedelijkheid

Kunstencentrum Vrijstaat O., Oostende

Ondanks de bijna elementaire band die bestaat tussen het filmische en het stedelijke, zijn er verrassend weinig pogingen ondernomen om de relatie tussen de filmische representaties van de stedelijke ruimte en de sociale, materiële en bewoonde ruimten waarin zij zijn ingebed in kaart te brengen.

Reis twee stedenbouwkundige visies /10/2014

Le Havre & Nantes

Ontdek twee totaal verschillende stedenbouwkundige ontwikkelingen: een modernistische aanpak in Le Havre tegenover een hedendaagse aanpak in Nantes. Onderweg bekijken we nog enkele interessante projecten in Rouen, Saint-Nazaire en Parijs.