Archipel

Beleef architectuur!

Tags: ruimer bekeken 61-70 / 72

Lezing door Michel Dutrieue

'De Comedie', Roeselare

Een expeditie naar de bronnen van de Weense estetiek. Wonderlijk is het hoe alle disciplines op elkaar inspeelden, hoe de muziek, plastische kunsten, design en mode dezelfde gevoelens exprimeerden. Hoe de strijkkwartetten van Anton Webern klonken in de gebouwen van Adolf Loos, hoe prachtig Klimt past in het Palais Stoclet.

Lezing door Firmin Mees

'De Comedie', Roeselare

Architectuur zou er alleen wel bij varen mocht de aandacht die nu wordt besteedt aan architectuur-prentenboeken zich verplaatsen naar studies waarin evolutie en revolutie in het architectonisch denken en het architectonisch voelen in reliëf worden gebracht.

Lezing door Marc Felix

Herberg 'Gasthof Den Engel', Gits

Voordracht door Marc Felix met Beschouwingen omtrent vorm.

Lezing door Pascal Cottenier

Herberg 'Gasthof Den Engel', Gits

Werkgroep Archipel verzorgt een voordracht met als thema ‘De architect in vraag’.

Lezing door Walter Barthier, Herman Jult & Luc Maes

Herberg 'Gasthof Den Engel', Gits

Voordracht rond het thema ‘het binnenkomen – de deur’

Lezing De slums in Lima, door Johan Baele

Herberg 'Gasthof Den Engel', Gits

Het was een ongewone reis doorheen het levensverhaal van de indio, een mens die zijn bergen en hoogvlakten verlaten heeft voor Lima, een stad waar hij zich met veel moeite een woonmilieu opbouwt.