Archipel

Beleef architectuur!

Tags: ruimer bekeken 1-10 / 69

Lezing Wim Denslagen (NL)

Sint-Autbertuskerk, Monasterium PoortAckere, Gent

Herstellen we in de originele staat of in een historisch belangrijke tussenfase of bewaren we een gebouw zoals het de dag van vandaag is? Een vraag die menig architect bezighoudt. Hoe gaan we om met herinneringen in architectuur?

Lezing Lezing + Nieuwjaarsdrink

Theaterzaal Ledeberg, Gent

Naar aanleiding van het jaarthema PALIMPSEST nodigde Archipel Sofie De Caigny, directeur van het VAi, uit om het vlugschrift Onvoltooid Verleden toe te lichten. U bent van harte welkom op de start van het nieuwe werkjaar met bijhorende receptie!

Varia Symposium-dag Wonen op drift

KASK, School of Arts, Gent

Archipel houdt ervan om bruggen te bouwen naar andere domeinen van de maatschappij. Archipel waagt zich op nieuw terrein. In samenwerking met de Belgisch-Nederlandse Stichting Psychoanalyse en Cultuur, opgericht in 1990, onderzoeken we de link naar architectuur.

Lezing Van harmonie naar chaos: Le Corbusier, Varèse, Xenakis en le poème électronique

Concertgebouw - Kamermuziekzaal, Brugge

Poème Electronique van architect-schilder Le Corbusier, componist Edgard Varèse en architect-componist Iannis Xenakis was de multimediasensatie van Expo ’58. Opdrachtgever Philips had echter van meet af aan een eigen idee over het spel van kleur, licht en geluid. Architect Jan de Heer en componist Kees Tazelaar maakten in Van harmonie naar chaos een nauwkeurige analyse van Le Corbusiers oorspronkelijke, nooit uitgevoerde scenario. Zij brengen hun verhaal én hun volledig nieuwe overrompelende reconstructie.

Lezing Liquid City 2

Concertgebouw - Kamermuziekzaal, Brugge

Antropologe Anna Lowenhaupt Tsing geeft een uiteenzetting en performance over haar onderzoek naar invasieve soorten. Rotor leidt in.

Debat Liquid City 1: Zygmunt Bauman

Stadsschouwburg, Brugge

De overgang van ‘vaste’ naar ‘vloeibare’ moderniteit heeft in de westerse samenlevingen een heel nieuwe situatie doen ontstaan en de mens voor uitdagingen geplaatst waarmee hij nooit eerder werd geconfronteerd.

Lezing Over traditie en meesterschap

Theaterzaal Ledeberg, Gent

Het meesterschap in Japan tart alle verbeelding. Niet alleen in de beheersing van de architecturale ruimte, materiaalkeuze en meesterlijke detaillering, maar eveneens in het overleveren van kennis.

Lezing An Architectural Anthology | RobbrechtenDaem

Lantaarntoren Concertgebouw, Brugge

Het boek biedt een omvattend overzicht van het oeuvre van Robbrecht en Daem architecten van de vroege jaren tachtig tot heden. Hoe is het boek gemaakt? Waarom er ’5 Themes, 9 Key Projects, 11 Titles, 49 Voices, 63 Projects, 75 Glosses’ zijn enz.. enz..

Varia Pleidooi voor een objectief onderzoek naar mogelijke herbestemming

Na de beslissing van het Oostendse stadsbestuur om de bouwmeesterprocedure voor renovatie van het stedelijk zwembad stop te zetten en de aankondiging van de bouw van een nieuw zwembad dreigt de afbraak. Maar afbraak is onomkeerbaar.
Archipel pleit voor een objectief onderzoek naar een mogelijke herbestemming onder het motto: “Maak niet nogmaals de fout van een ondoordachte afbraak zonder grondige analyse!”

Debat Spatial Series #4

Timelab, Gent

Aan de hand van concrete cases laat Jan Leyssens zien hoe ruimte gedrag beïnvloedt, om nadien met het publiek in dialoog te gaan om uit te zoeken hoe Timelab vanuit haar tijdelijkheid en waardenkader moet worden vormgegeven.