Archipel

Beleef architectuur!

Tags: ruimer bekeken 21-30 / 71

Lezing door Filip Canfyn

Minus One, Gent

In zijn recentste boek legt Filip Canfyn een link tussen enerzijds het ruimtelijk woongedrag en het bijhorende beleid of non-beleid, met andere woorden, verkavelingsvlaanderen, en anderzijds de sociologische grondstroom en de bijhorende attitude, met andere woorden, vermiddenklassing.

Varia 'Stadsdromen' - Workshop met kinderen

Foyer van de BUDASCOOP, Kortrijk

Voor de derde maal organiseren we een workshop naar aanleiding van de Kunstendag voor Kinderen. Op die dag kunnen families met kinderen tot 12 jaar in heel Vlaanderen en Brussel kennismaken met kunst.

Lezing A model practice

Loods 019, Gent

Balancerend op de lijn tussen kunst en architectuur zijn beide architecten vooral bezig met experiment, reflectie, en fysische betrokkenheid met het eindresultaat en met de input van de toeschouwer.

Tentoonstelling Tussen kijken en maken /06/2015

K.U. Leuven faculteit architectuur, Gent

Een generatie architecten afgestudeerd aan Sint-Lucas, in 1974 en allen lesgevers neemt afscheid: Paul Robbrecht, Marie-José Van Hee, Marc Dubois, Jan Maenhout, Luc Devos, William Lievens, Paul Lievevrouw, Francis Glorieux en Martin Herman. Ook Christian Kieckens, Marc Felix en Gilbert Decouvreur (Sint-Lucas Kunsthumaniora), die jaren lesgaven op het instituut, ingenieur-architect Guy Mouton en architect Patrick Lints vervoegden het team.

Debat door Jan de Vylder, Joachim Declerck e.a.

Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Gent

Paneldiscussie “Architectuur tentoonstellen à la manière de…”: rondetafel over de problematiek en de eigen “manieren van” tentoonstellen van Belgische architecten, kunstenaars en curatoren.

Lezing door Andres Lepik (DE)

Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Gent

Lepik was jarenlang werkzaam als curator in de Neue Nationalgalerie in Berlijn waar hij belangwekkende overzichtstentoonstellingen maakte over o.m. Renzo Piano, AMO/OMA en Oswald Matthias Ungers. Er wordt gefocust onder meer op de instellingscontext als conditie voor het maken van architectuurtentoonstellingen.

Lezing door Moritz Küng & Wouter Davidts

Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Gent

Gesprek tussen Moritz Küng en prof. Wouter Davidts over het tentoonstellen van architectuur aan de hand van de tentoonstellingsreeks 35m3 en de wedstrijd voor de Architectuur Biënnale in Venetië van 2008 waarin radicale tentoonstellingsformats ontwikkeld werden.

Film Architectuur en/of Stedelijkheid

Kunstencentrum Vrijstaat O., Oostende

Ondanks de bijna elementaire band die bestaat tussen het filmische en het stedelijke, zijn er verrassend weinig pogingen ondernomen om de relatie tussen de filmische representaties van de stedelijke ruimte en de sociale, materiële en bewoonde ruimten waarin zij zijn ingebed in kaart te brengen.

Lezing door Jérémie McGowan (NO)

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Gent

McGowan bepleit een creatief-kritische benadering bij het werken met museumcollecties, die de ingebedde logica van ‘het kunstmuseum’ van binnenuit bevraagt en omkeert.

Varia De handen uit de mouwen: we redden onze planeet!

Budafabriek, Kortrijk

Kinderen van nu zullen hun hele leven te maken krijgen met energie, milieu en duurzaamheidsvraagstukken. We bouwen samen met de kinderen een eigen fantasie stad, door gebruik van recycle materialen als toekomstige belangrijke grondstoffen!