Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lecture

Ludwig Mies van der Rohe - part 2

By Dirk De Meyer
Friday
29.02 2008
20:30

The significance of the projects realized by Mies after his immigration to North America are summarized. Cultural and other roots of Mies’ European period are used to analyze his later work.

Ludwig Mies van der Rohe – Zichtbarmachen

‘Ideeën verhouden zich tot objecten zoals sterrenstelsels zich verhouden tot sterren’.

Walter Benjamin, Geburt des Deutschen Treuerspiel, proloog.

‘Spinoza has taught us that great things are never simple. They are as difficult as they are rare’.

Ludwig Mies van der Rohe

De lezing wil de betekenis vatten van de projecten die Mies na zijn immigratie in Noord-Amerika realiseert.

De opsplitsing in twee delen volgens de scheidingslijn Europa/Amerika is het loutere gevolg van de keuze om chronologisch te werk te aan. Ze is niet ingegeven door de wens om een onderscheid te maken tussen een ‘Europese’ Mies en een ‘Amerikaanse’ – een onderscheid dat Mies zelf tijdens zijn leven nooit heeft gemaakt.

In de lezing wordt eerder het omgekeerde geambiëerd: de culturele en andere wortels van Mies’ Europese periode – behandeld in deel 1 – worden ingezet om zijn latere werk te analyseren.

De conclusie van de tweede lezing maakt een boog over het hele oeuvre (en over beide lezingen) om er de intellectuele draagwijdte van te begrijpen: een in essentie Duits project dat idealisme en materialiteit samenbrengt in een bouwen waarin techniek en kunst samenvallen – of, met de woorden van Mies, een bouwen als “the spatial execution of spiritual decisions”. (1937-1969)