Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Debate

Berlin a city for People

With Sieg Vlaeminck, Marc Dubois & Dirk Manesse
Friday
28.11 1986
20:30

A major construction operation which is ongoing since 1980. An operation in two parts: “IBA-new” and “IBA-old”. Modern and post-modern new building, next to restoration and rehalibitatie. Programs in which some 4,000 homes were designed.

De videofilm:
In 1987 viert Berlijn zijn 750ste verjaardag als stad. Ter gelegenheid hiervan werd een gigantische “tentoonstelling” opgezet: INTERNATIONALE BAUAUSSTELLUNG,
met als tema : de binnenstad als een plaats voor mensen. De “tentoonstelling” toont geen tekeningen of makettes, maar is een grootscheepse bouwoperatie waaraan sinds 1980 wordt gewerkt. Een operatie in twee grote delen : “IBA-new en “IBA-old”. Moderne en post-moderne nieuwbouw, naast restauratie en rehalibitatie. Programma’s waarbinnen een 4.000-tal woningen werden ontworpen.

De uitgenodigde architekten vormen een soort who is who in de internationale architektuur. In enkele jaren tijd werd Berlijn in een architektuurlaboratorium herschapen…
Iets gelijkaardigs gebeurde trouwens ook in 1957 toen Niemeyer, Aalto, Gropius, Le Corbusier en anderen er grote eenheden optrokken.
In 1965 volgde “Gropiusstadt” …
De huidige operatie toont, in vergelijking met deze in parken opgestelde “unités”, “Siedlungen”, een radikale omwenteling van stedebouwkundige en architekturale ideeën. Het vult de stad in en aan, dicht bressen in de stadsstruktuur. Het neemt de tema’s straat, plein, bouwblok weer op. Ook de “stedelijke villa” herneemt haar rechten. Er is werk te zien van Oswald, Ungers, Rob Krier, Hans Hollein, Valentini, Aldo Rossi, Georgio Grassi enz … De nieuwbouwprojekten vormen een soort spiegel van hedendaagse stedelijke architektuur. Bij de rehalitatieprojekten werden op een grootscheepse manier binnenkernen van bouwblokken gezuiverd, gevels aangepakt, parken gekreëerd, gebouwen gesaneerd.
Ook de private sektor zat niet stil en realizeerde tal van nieuwe projekten …
Kortom : Berlijn kende een metamorfose onder een voorbeeldige operatie die nergens in Europa zijn gelijke kent …

HET PANEL

Sieg Vlaeminck
- socioloog
- licentiaat sociale wetenschappen
- licentiaat stedebouw en ruimtelijke ordening
- docent aan het Hoger Architektuurinstituut te Hasselt
- “vaste huismoderator” van Archipel

Marc Dubois
- architekt – publicist
- docent Hoger Architektuutinstituut St. Lucas Gent
- redakteur van het architektuurtijdschrift ARCHIS
- voorzitter Stichting Architektuurmuseum (die in ’85 een Berlijnreis organiseerde)

Dirk Manesse
- architekt
- docent Hoger Instituut voor Beeldende Kunst Sint Lucas Gent
- organiseerde architektuurreizen naar Berlijn voor diverse architektuurinstellingen