Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lecture

ERC-project in Waterschei

By Guido Lauwaert
Friday
13.12 1991
20:30

The ERC project in Waterschei was an invited competition to architects Ungers (DE), Sarfati (FR), EGM (NL), Cooper Campagnon (NL), Group Planning (BE) and Atelier d’Architecture de Sart Tilman (BE). The latter group led by C. Strebelle came out as the winner.

Het E.R.C. projekt te Waterschei was een meervoudige opdracht aan de architektenbureaus Ungers (Duitsland), Sarfati (Frankrijk), EGM (Nederland), Kuiper Campagnon (Nederland), Groep Planning (België) en Atelier d’Architecture de Sart Tilman (België). Laatstgenoemde groep o.l.v. C. Strebelle kwam als winnaar uit de bus.

De artikels in bijlage “Mijn terrein wordt rekreatiepark” van Hilde Heynen (uit ARCHIS 06-90) en “In leegte spreken” van André Loeckx (uit planologisch nieuws 02-91) geven een beeld van de meervoudige opdracht. ARCHIPEL nodigde Guido Lauwaert uit voor een uiteenzetting van verleden en toekomst van dit projekt.

Guido Lauwaert was als landschapsarchitekt en stedenbouwkundige in 85-90 projektleider voor het grootschalig toeristisch projekt E.R.C. te Genk op het mijnterrein Waterschei. Sinds 1990 is hij betrokken bij de NV CITEC waar hij thans hoofd van de afdeling Ruimtelijke Planning is.