Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Debate

the old prison area in Bruges

With Sieg Vlaeminck, Jean Vandenbilcke, Bob Vanhaeverbeke, Axel Ghyssaert, Philip Cardinael & Wim Supply
Friday
14.02 1992
20:30

A serene discussion on architectural and planning principles in a complex issue as this as large-scale project and on the unique urban location of the prison complex.

In diverse ARCHIPEL-debatten rond hedendaags bouwen in Brugge in de afgelopen jaren, is vaak gepleit voor autentieke, waarachtige hedendaagse architektuur op plaatsen waar behoud niet meer aan de orde is, maar ook voor behoud en renovatie van waardevolle architektuur uit het verleden waar behoud wel aan de orde is.
Elke ingreep in Brugge staat opnieuw voor deze tweesprong.

Zeker in deze stad ontsnappen dergelijke te maken afwegingen (waaronder ook architekten het onderling vaak oneens zijn), niet aan publieke diskussie. (Men zal zich ook de polemieken rond de Gistfabriek en het Sint-Janshospitaal herinneren). Dit is thans het geval met het Pandreitje : het leegstaand gevangeniscomplex aan het Koningin Astridpark. Er is een nieuwbouwvoorstel van de groep Imsay (houder van een erfpacht op het complex). Er is een reaktie van de vereniging SOS Brugge die een voorstel tot renovatie liet uitwerken. Vijf jaar geleden reeds werden door diverse architekten, op eigen initiatief, voorstellen uitgewerkt, zowel in de richting van afbraak en nieuwbouw, als in de richting van behoud en renovatie.

Door het grootschalig gegeven en de unieke stedenbouwkundige ligging van het gevangeniscomplex, vonden wij het nuttig hieraan een breed debat te wijden waarin het niet gaat om een afweging van diverse konkrete ontwerpen (de ene in opdracht gemaakt, de andere vrijblijvend ingediend) maar veeleer om een serene diskussie rond architekturale en stedenbouwkundige uitgangspunten in een dergelijke complexe materie.

PANEL: deelnemers
Sieg Vlaeminck, socioloog, publicist.
Jean Vandenbilcke, Schepen Monumentenzorg en Ruimtelijke Ordening.
Bob Vanhaverbeke, Lid SOS Brugge, lid Brugge die Scone, gemeenteraadslid.
Axel Ghyssaert, architekt. Auteur van drie nieuwbouwvoorstellen in 1986.
Philip Cardinael en Wim Supply, architekten. Auteurs van een renovatievoorstel in 1986.
Bob Van Reeth, architekt. Auteur van recent renovatievoorstel in december 1991 op verzoek SOS Brugge.
Moderator van het debat was bij het ter perse gaan nog niet bekend.