Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lecture

Lima: The lost dream of Don Remigo

The slums in Lima, by Johan Baele
Wednesday
25.03 1981
Herberg 'Gasthof Den Engel'

It was an unusual journey through the life of the indio, a man who has left his mountains and plateaus of Lima, a city where he painstakingly builds a residential environment.

1. Inleiding door Jan De Busschere
Jan poogt met enkele woorden de spreker te situeren als mens en architekt, een niet te klasseren ‘enfant terrible’.
Johan Baele is momenteel bedrijvig in het onderwijs. Het is iemand die wat architektuur betreft sterk relativerend denkt.

2. Joahn Baele stelt zijn dia’s voor
Het was een ongewone reis doorheen het levensverhaal van de indio, een mens die zijn bergen en hoogvlakten verlaten heeft voor Lima, een stad waar hij zich met veel moeite een woonmilieu opbouwt. Johan Baele weet de mens in die verschillende omstandigheden te doorgronden.

Lima 1980

3. Losse bespreking
Over de diareeks.
Over architektuur en onderwijs
Het wordt stilaan tijd dat de architekt zich op andere terreinen kan begeven dan deze waarin hij tot nog toe bedrijvig was.
Zijn opleiding is ruim opgevat en zijn interesses kunnen hem naar vele domeinen richten, van onderwijs naar ontwikkelingssamenwerking.