Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lecture

B-architecten (BE)

'De Grote Post' in Ostend
Sunday
07.10 2012
14:00
CC De Grote Post (voormalig PTT gebouw van Gaston Eysselinck)

In collaboration with:

With the support of:

Lecture on the occasion of the opening of the cultural center “Grote Post” in Ostend. In order to make the building a vibrant cultural center, B-Architects realizes in the courtyard of the building a public space: an open-air theater.

De lezing B-architecten kadert als tweede lezing binnen het drieluik van lezingen omtrent ‘Modernisme aan de Kust’, naar aanleiding van de opening van het cultureel centrum ‘de Grote Post’.
In 2012 wordt het voormalige PTT gebouw officieel geopend als nieuwe cultuurbaken van de stad Oostende onder de naam “De Grote Post”. Het oorspronkelijke gebouw werd gebouwd tussen 1947 en 1953 en is het enige publieke gebouw van de Gentse architect Gaston Eysselinck (1907 – 1953) die zich op jonge leeftijd door Le Corbusier liet inspireren. Aanvankelijk kreeg het gebouw geen aandacht, zelfs niet van modernistische architecten. Pas na 1963 werd het erkend als één van de krachtigste architectonische prestaties van de naoorlogse periode in België.

Het door Evert Crols, Dirk Engelen en Sven Grooten in 1997 opgerichte collectief B-architecten maakte al snel naam met projecten waarin een zekere pragmatische ruwheid gelijkenissen opriep met artistieke installaties, dirty realism en straatcultuur. De onorthodoxe toepassing van industriële prefabmaterialen, de atypische herschikking van volumes en de ruimtelijke flexibiliteit zijn kenmerkend voor de B-architectuur.

Om van het gebouw een bruisend cultuurhuis te maken, realiseert B-Architecten op de binnenplaats van het gebouw een publieke ruimte: een openluchttheater. Onder het openluchttheater bevindt zich de grootste theaterzaal, rechtstreeks bereikbaar vanuit de voormalige lokettenzaal. Het openluchttheater volgt de dakhelling van de theaterzaal. In de binnenplaats brengen transparante luchtbruggen de bezoekers naar de kleine theaterzaal of naar de multifunctionele zaal.

Het openluchttheater fungeert tevens als ontmoetingsruimte voor de gebruikers en als spil tussen de verschillende tentoonstellingsruimtes, de productie -en repetitielokalen en de kantoren. Om de nieuwe ‘cultuurfabriek’, CC De Grote Post, in te bedden in zijn omgeving wordt het dagcafé-restaurant aan de Witte Nonnenstraat geplaatst. Als cruciaal uitgangspunt voor de architecten diende de originele structuur leesbaar en ervaarbaar te blijven.