Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lecture

Alexander D’Hooghe

Territorial design
Friday
08.10 2010
19:00

‘Territorial design’ is a way to commemorate large areas with hundreds of thousands or even millions of people in coexistence with large ecosystems.

‘Territorial design’ is een manier om grote gebieden met honderdduizenden of zelfs miljoenen mensen in co-existentie met grote ecosystemen te herdenken. Hoewel nog niet echt bestempeld als een officiële ontwerpcategorie gebeurt ‘territorial design’ in Dubai, Singapore, Zuid-Korea, Nederland, en onlangs ook in Vlaanderen, met een ontwerpschets voor een nieuwe, uitgebreide kustlijn. Hier bereiken architectuur en esthetica een onmiskenbare politieke dimensie. Als de politiek de arena is waar tegengestelde verlangens voor de maatschappij als geheel geformuleerd en besproken worden, dan kan de productie van ontwerpen op grote schaal dienen voor dat geheel als retorische verheldering van een normaal gezien moeilijk politiek debat. De lezing stelt voor om ‘territorial design’ te gebruiken als bijdrage tot de opbouw van een ‘demos’: een gedeeld gebied van discussie en publieke opinie - liefde versus haat voor een goed gearticuleerd, esthetisch accuraat ontwerpvoorstel.

Gastspreker Alexander D'hooghe, Associate Professor in Architecture and Urbanisme (MIT)
Principal, Office for Permanent Modernity (Boston-Brussels)
A. D'hooghe maakt deel uit van de werkgroep rond het futuristische kustplan voor de Belgische kust - Vlaamse baaien 2100

“Yes! we’re Open” - Tentoonstelling van Thomas Lommee

8 – 25 oktober 2010

Budascoop, Kapucijnenstraat 10, 8500 Kortrijk

In het meeting point van het Innovation Festival, is er een tentoonstelling van Thomas Lommee “Yes! we’re Open”. Iedere bezoeker kan er kennis maken met design als denkproces. Tijdens het Innovation Festival wordt de vraag gesteld wat er de komende jaren te verwachten valt en hoe deze technologische stroomversnelling ons leven verandert.

Deze nieuwe manier van denken over productie en consumptie vraagt informatie en ervaring. Door middel van een tentoonstelling, lezingen en workshops willen we het nieuwe, creatieve "design-denken" aan het brede publiek en bedrijven op een zo helder mogelijke manier voorstellen. Daarnaast willen we aan de hand van de doe-oproep mensen aanzetten tot creatie en reflectie.