Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Debate

Stop the bulldozer

With Sieg Vlaeminck, Charles Vermeersch & Jan Tanghe
Friday
26.09 1986
20:30

Hard and soft renovations, new functions for old places, Recycling of the city, City-Reconstruction … Former slogans at the end of the 70s and 80s also turned into realizations.

In de onselektieve afbraakwoede, die in de jaren 60-70 steden teisterde, stadsdelen en nog adequate gebouwen deed verdwijnen en de identiteit van plaatsen schond, kwam gelukkig kentering.

“Harde en zachte renovatie”, “nieuwe funkties voor oude plekken”.
“Recyclage van de stad”. “Stads-rekonstruktie” …
De vroegere slogans werden op het eind van de jaren 70 en de jaren 80 ook in realisaties omgezet. Het BBC programma bespreekt er enkele: uit Parijs, Londen, Jedda’h, Amerika, Duitsland enz… uiteenlopende aanpakken en visies.

In het panelgesprek erop aansluitend kan de verbinding gemaakt worden met Vlaamse toestanden … ook met Brugge (modelaanpak volgens sommigen, dekorbouw volgens anderen …?)

HET PANEL:

Sieg Vlaeminck (moderator)
- licentiaat sociale wetenschappen en stedebouw en ruimtelijke ordening.
- docent aan het Provinciaal Hoger Architectuurinstituur te Hasselt.
- Publiceert in diverse tijdschriften en kranten.
- stelt zich tot doel de menswetenschappen – sociologie, sociale ekologie en kultuurfilosofie – te integreren in de problematiek van stedebouw en architektuur. Vandaar zijn specifieke belangstelling voor de sociale ekologie van het wonen.

Charles Vermeersch
- ir-architekt, Professor stedebouw aan de R.U.Gent.
- dokter in de stedebouw en de ruimtelijke ordening.
- hecht een bijzonder belang aan bewonersparticipatie.
- Is ondermeer bekend om zijn ongezouten standpunten over Brugge: over de aanbidding van het pittoreske en de angst voor het hedendaagse die renovaties soms dubbelzinnig maken.

Jan Tanghe
- architekt, stedeouwkundige
- vennoot van de Groep Planning
- Professor aan het Architektuurinstituut te Bergen.
- Met Groep Plannig ondermeer de vader va nhet struktuurplan voor Brugge en auteur van de renovaties van de Brugse stedelijke ruimten en het Zand.
- Zijn pleidooien voor geïntegreerde kleinkorrelig aanpak zijn vast ingrediënten geworden in het renovatiedebat.