Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lecture

Groep Planning (BE)

Complementarity of scales & functions
Friday
16.02 1996
20:30

The viewpoints of Paul Lievevrouw are ideologically based on the belief in the vitality of the city, in the qualities of cultural identity, urban density, destination differentiations, ‘convivial’ scale, and the integration tension of interplay and contrast.

Archipel Paul Lievevrouw, vennoot van de groep Planning, uit voor een voordracht over zijn visie op architektuur en stedebouw aan de hand van konkrete recente realisaties, van Brussel tot St. Valerie sur Somme (FR).

De opvattingen van Paul Lievevrouw zijn ideologisch gebaseerd op het geloof in de vitaliteit van de stad, in de kwaliteiten van kulturele identiteit, stedelijke densiteit, bestemmings-differentiaties, ‘conviviale’ schaal, en de integratiespanning van samenspel en kontrast.

Het zijn begrippen die vanaf de jaren 70 tot vandaag een groot pleitbezorger had in de figuur van zijn voorganger Jan Tanghe. Paul Lievevrouw houdt ze staande tegen groeiende nieuwe ideologieën die desurbanisatie als onafwendbaar en kwalitatief gegeven (bvb de ‘ringkultuur’ Neutelings), het ‘fuck the context’ (cfr. S.M.L.XL. Koolhaas) en de autonomie van architektuur bepleiten.