Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lecture

Frederic Borel (FR)

Own work
Friday
26.04 1996
20:30

The fragmentation of larger wholes in spatial cinematic scenography. The attention to the outside, not coincidentally rest area, but to shape space.

FREDERIC BOREL (°1959) behoort tot de jonge generatie van architekten in Frankrijk, die in het Franse architektuur-renouveau van de laatste tien jaar kansen kreeg en verrassend kwalitatief werk levert. Hij werkte een tijdlang bij Christian de Portzamparc, met wie hij trouwens een aantal verwante visies deelt. De fragmentatie van grotere gehelen in ruimtelijke filmische scenografieën. De aandacht voor de buitenruimte, niet als toevallig restgebied, maar als vorm te geven ruimte.

Die visies worden in zijn wooncomplex voor postbeambten rue Oberkampf te Parijs op een verrassende wijze doorgevoerd. Het programma is een zeer dicht woongeheel, dwars op een drukke Parijse straat, gebouwd rond een afgesloten binnensteeg. Een typologie die in de buurt vaker voorkomt. Aan de straatzijde is het amper 20 meter breed. Terreindiepte bedraagt 87 m. Bouwhoogte 23 m. Het complex diende zich tussen twee hoge blinde muren in te passen. Wat Borel binnen deze quasi onmogelijke stedenbouwkundige kondities realiseert, getuigt van virtuoos meesterschap, maar levert tezelfdertijd een zeer woonvriendelijke wijk op. Een microkosmos, weg van de drukte van de straat, rond een dynamische ‘binnenruimte’ op verschillende niveau’s, deels overbouwd (de inkompartij), deels ingevuld met een centrale focus. Niettegenstaande de hoge densiteit (80 woningen) krijgt men toch een royaal gevoel van ruimtelijke poëzie. Foto’s ervan geven de ervaring nooit weer, reden waarom we het op 18 mei (rondgeleid door BOREL) ook ter plaatse zullen bezoeken.

FREDERIC BOREL. (° Parijs 1959)
afgestudeerd aan de Ecole Spéciale d’Architecture in 1982
ICI, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
In 1985 was hij laureaat van de ‘Albums de la Jeune Arechitecture’
In 1989 voltooide hij :
- het Immeuble de logements, 100 bd de Belleville te Paris
- het immeuble de logements, 30 rue Ramponeau te Paris
In 1991 voltooide hij :
- de Bilbiothèque Centrale de Prêt de Haute-Savoie
In 1993 voltooide hij :
- het immeuble de logements, 113 rue Oberkampf te Paris
In 1993 werkte hij aan :
- Centre Culturel d’Albi
- Hôtel des Impôts de Brive La Gaillarde
- Immeuble de logements rue Pelleport
- Crèche – Halte Garderie rue des Récollets
- Berlijn : internationale wedstrijd Spree-Insel
In 1994 :
- wedstrijd Théatre et Conservatoire de Musique et de Danse de Dreux
- Théatre et Conservatoire de Musique de Dreux
In 1995 – 1996 … (verneemt u op 26 april).