Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Visit

Sanatorium Jozef Lemaire

Visit of the Sanatorium
Sunday
13.12 2009
11:00
Sanatorium Joseph Lemaire

Is the Modernist masterpiece threatened? On September 30, 1937 the Sanatorium Joseph Lemaire, designed by architect Maxime Brunfaut was opened under international interest.

Archipel is bezorgd over het bedreigde modernistische meesterwerk: Het sanatorium Joseph Lemaire in Tombeek.

Is het modernistisch meesterwerk Joseph Lemaire Sanatorium bedreigd?Op 30 september 1937 werd het Sanatorium Joseph Lemaire van architect Maxime Brunfaut onder internationale belangstelling geopend. De opdrachtgever, La Prévoyance Sociale, had hiervoor een stuk grond op 19 km ten zuiden van Brussel gekocht. Het modernistische gebouw deed dienst als sanatorium voor tbc- patiënten en nadien als verzorgingstehuis. Toen het sanatorium 50 jaar later, in 1987, werd gesloten, ging het een onzekere toekomst tegemoet. In 2007, na 20 jaar leegstand, bleef er nog slechts een schim over van de glorie waarin het gebouw 70 jaar eerder werd geopend. Naar aanleiding van deze 'verjaardagen' werd de actie Red Het Sanatorium opgestart, die tot op vandaag blijft ijveren voor zowel de conservatie als de restauratie van het gebouw.

Een paar websites geven mooie beelden van het gebouw:
Contaminationzone - Lost-Places
- Dimension

Ondertussen werd het sanatorium gered.

Programme

Een bezoek gaat door op zondag 13 december om 11 uur. Op vraag van de eigenaar en omwille van veiligheidsredenen mogen slechts 30 personen deelnemen aan dit bezoek.