Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Film

The present situation + Collums and gables

Intro Architecture at the Crossroads + 5 years of archipel
Friday
05.09 1986
20:30

In collaboration with:

Confederatie der Aannemers van Brugge

The BBC series shows the struggle between the -isms for what it is, but examines the content. The unrealised ambitions of the “post-war” city, the failures and doubts … and as a result: the dizzying pluralistic image of reviving, recent searches for the essence of architecture.

Dit jaar zond BBC 2 een reeks van 10 uitzendingen van telkens 40 minuten uit, over aktuele tendenzen in de architektuur. Een kruispunt van richtingen.

De laatste 10-15 jaar laten een merkwaardige explosie zien van internationale architektuurontwikkelingen die niet meer onder één noemer te vatten zijn. (“Modernisme, laat-modernisme, high-tech, postmodernisme, neo-rationalisme, new-spirit”, enz… De architektuurkritiek heeft inmiddels diverse ladingen van “vlaggen” voorzien).

De BBC reeks laat de strijd tussen de -ismen voor wat ze is, maar gaat in op de ladingen. De niet waargemaakte ambities van de “na-oorlogse” stad, de mislukkingen en twijfels … en als gevolg daarvan : het duizelingwekkend pluralistisch beeld van heroplevende, recente zoektochten naar het wezen van architektuur.

In een serie van vijf (à zes) vrijdagavonden worden de BBC programma’s getoond op groot videoscherm, vanaf de tweede avond gevolgd door een paneelgesprek en debat.
Alle avonden gaan door in het Leerhuys te Brugge.

+ Opening Tentoonstelling
Gerard ‘t Hart is een Nederlands monumentaal vormgever die, naast vormgeving van pleinen, monumentale objekten, muurschilderingen, een zeer specifieke techniek van papierscheursels aanwendt. De tentoonstelling toont diverse beeldkomposities samengevoegd met gekleurde papierrepen.