Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lecture

Antwerp, City on the River

By Jef Van den Broeck
Friday
13.11 1992
20:30
't Leerhuys
Groeninge 35
8000 Brugge
Belgium

City on the River is the collective name for a series of projects were Antwerp attempts to intensify the contact with the Scheldt and also tries to initiate the necessary innovations and additions to sites like “het Zuid” and “het Eilandje”.

De intelligente stedebouwkundige projekten die de stad Antwerpen laat uitwerken voor omgevingen als het Eilandje, de Kaaien en het Zuid zijn momenteel in Vlaanderen een voorbeeld van hoe eindelijk op een kwalitatieve manier aan stedebouw kan gedaan worden.
“Stad aan de Stroom” is de verzamelnaam voor een ganse reeks projekten die het kontakt van Antwerpen met de Schelde trachten te intensifiëren en tevens de voor de stad noodzakelijke vernieuwingen en aanvullingen in sites als het Zuid en het Eilandje trachten op gang te brengen.

Twee belangrijke ontwerpers in deze operatie zijn de Japanner Toyo Ito en de Barcelonees Manuel de Solà-Morales. Toyo Ito ontwierp een nieuwe woonwijk op Nieuw Zuid en een kultuurpark in de Zuiderdokken. Manuel de Solà-Morales ontwierp de heraanleg van de Scheldekaaien, het Eilandje als uitbreiding van het centrum rond de as Falcon-Nassau-Montevideo, en de Cadixwijk op het Eilandje.

Jef Van den Broeck is de projectleider van Stad aan de Stroom , hij is stedenbouwkundige, ir.-architekt, licentiaat Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. Hij is tevens docent aan het Henry Van de Velde instituut (H.A.I.R.) Antwerpen, en afgevaardigd bestuurder van de Studiegroep Omgeving.