Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lecture

Enzo Catellani (IT), lightdesigner

Own work
Saturday
09.03 1996
20:30

In collaboration with:

Designer and Lightdeigner Enzo Catellani along with Logan Smith, architect startes in 1985 the idea of designing interior lighting and utensils and manufacture it artisanaly: nonconformist ideas outside manager stress, outside the pressure of performance, referring to work that calls hands and brains.

Licht- en objektontwerper CARLO CATELLANI (Parma).
Samen met Logan Smith, architekt, ontstond in 1985 het idee om binnenhuisverlichting en gebruiksvoorwerpen te ontwerpen en artisanaal te vervaardigen: non conformistische ideeën buiten managerstress, buiten de druk van prestatie, verwijzend naar werk dat handen en hersenen oproept.

Programme

Voordrachtenreeks over meubel- en lichtdesign naar aanleiding van 10 jaar IB-lichtateljee in Brugge
vrijdag 19 januari 1996: meubeldesigner FABIAAN VAN SEVEREN over eigen werk
vrijdag 9 februari 1996: architekt en industriële ontwerper JORGE PENSI (Buenos Aires)
vrijdag 8 maart 1996: licht- en objektontwerper CARLO CATELLANI (Parma).
vrijdag 10 mei 1996: lichtontwerper INGO MAURER (Bodensee).
vrijdag 7 juni 1996: lichtkunstenaar LEO COOPERS, inleiding door ROLAND PATTEEUW.