Archipel

Experience architecture!

Lecture

Otto Wagner (1841-1918)

by Gilbert Decouvreur

Archipel nodigde Gilbert Decouvreur uit om zijn boeiende reeks voordrachten over architektuurgeschiedenis verder te zetten op 15 maart. Eerder had Decouvreur figuren belicht als Melnikov, Frank Lloyd Wright en Alvar Aalto. Thans belicht hij de figuur en het oeuvre van OTTO WAGNER.

Precies honderd jaar geleden publiceerde OTTO WAGNER op vierenvijftigjarige leeftijd zijn eerste boek: ‘Moderne Architektur’ als pas benoemde hoogleraar aan de architektuurschool te Wenen. Zijn, tot dan toe, vrij onopvallende carrière wijzigde toen zeer snel. Twee jaar later werd het werk van zijn studenten gepubliceerd onder de titel ‘Aus der Wagnerschule’. In ’99 sloot hij zich (onder verontwaardiging van de burgerij), aan bij de rebellerende ‘Wiener Secession’. Zijn rijp werk realiseerde hij in 1901 (het netwerk van de Wiener Stadtbahn), 1902 (telegraafkantoor Der Zeit), 1904 (de Postspaarbank) en 1906 (de Kaiserbad-stuw).

Waar zijn secessionistische leerlingen gedreven waren door de romantische utopie van een estetische ‘verlossing’ van de mens, stond bij Wagner echter de reële werkelijkheid van het heden voor ogen, de sociale en technische realiteiten van zijn tijd.

Een terugblik op een vorig ‘fin de siècle’ (stof voor interessante paralellen).

Lecture

When?

Fr 15 March 1996 20:30

Where?

't Leerhuys
Groeninge 35
8200 Brugge
Belgium
map

Publications