Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lecture

Jan - Ken - Deng [stone - paper - scissors]

Japan by Koen Van Singel
Friday
20.03 1998
20:30

More than thousand years ago the Japanese took over the grid structure of the Chinese capital. Unlike more modern grid cities such as Barcelona, the Kyoto checkerboard was filled with ‘tatami-modulated’ architecture.

Meer dan duizend jaar geleden namen de Japanners de gridstructuur over van de Chinese hoofdstad. In tegenstelling tot modernere gridsteden zoals Barcelona, Washington en Buenos Aires, werd het dambord van Kyoto ingevuld met ‘tatami-gemoduleerde’ architectuur. Een maatvoering die niet alleen de plattegronden maar ook de wanden en gevels – de derde dimensie – beheerste.
Gezien de huidige, ongecontroleerde invulling van het Kyoto-grid, lijkt deze continue ontwerppraktijk van stedenbouw tot architectuur even veraf als het renaissancistisch of modernistisch ideaal.
Koen Van Singel deed drie maanden onderzoek in Japan en ontdekte dat ‘The Old Capital’, uiteindelijk heel wat perspectieven biedt op een nieuwe omgang met een stedelijke grid.

Koen Van Singel is architect, docent Sint-Lucas Gent en architectuurcriticus.

De voordrachtavond wordt afgesloten met een reisbriefing voor de Japan reizigers.