Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lecture

John Pawson (UK)

Building the Dream
Sunday
10.10 1999

The ‘minimalism’ of Pawson is an ascetic form of oppression of the colorful, the everyday visual culture of ugliness and banality. It is an intellectual contribution to the architecture such as the Japanese Zen gardens were for the landscaping.


Het ‘minimalisme’ van Pawson is echter niet verkeerd te begrijpen. Het is een ascetische vorm van onderdrukking van de bonte, alledaagse beeldcultuur, van lelijkheid en banaliteit. Een intellectuele bijdrage tot de architectuur zoals de Japanse zentuinen dat waren voor de tuinarchitectuur. ©jens weber, munich
De werkwijze is eerder maximalistisch. De eenvoud zeer complex. Het is de vrucht van exactheid, beheersing, extreem precieze detaillering en vakmanschap. Het neemt afstand van zichtbare rijkdom als storende ruis om een intens cultureel raffinement en innerlijke rijkdom in de plaats te stellen.

De voordracht is omkaderd door een tentoonstelling in het foyer onder de titel ‘Minimal’, waarin naast een gasttentoonstelling van Pawson, ook werk te zien is van het Bulo design team, Ann Demeulemeester, John Mecibah, Fabiaan en Maarten Van Severen, bOb van Reeth en anderen.