Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lecture

Louis Kahn (1901-1974)

By Kathleen James-Chakraborty (IR)
Thursday
06.12 2012
20:30

In collaboration with:

With the support of:

The American architect Louis Kahn was one of the greatest architects of the twentieth century. With complex spatial compositions, a basic form language and a masterfully choreographed use of light, Kahn made buildings of timeless beauty and universal symbolic power.

De Amerikaanse architect Louis Kahn (1901-1974) was één van de grootste bouwmeesters van de twintigste eeuw. Met complexe ruimtelijke composities, een elementaire vormentaal en een meesterlijk choreografische gebruik van licht, maakte Kahn gebouwen van tijdloze schoonheid en universeel symbolische kracht. Het werk van Kahn ontbreekt niet in de Indiëreis van Archipel!

Arnout Fonck JATIYA SANGSAD BHABAN - Louis Kahn

Kathleen James – Chakraborty is dr. Professor in de Kunstgeschiedenis aan het UCD in Dublin sinds 2007. Zij studeerde in Yale University en behaalde haar doctoraat aan de Universiteit van Pennsylvania. Nadien doceerde ze aan diverse universiteiten in de Verenigde Staten. Sedert 2011 zit Kathleen James aan het hoofd van o.a. de Irish Architecture Foundation.
James-Chakraborty is een historicus van de vroeg-moderne en moderne architectuur. Ze is een expert in het twintigste-eeuwse Duitse en Amerikaanse modernisme. Ze is vooral geïnteresseerd in niet-westerse modernisme, en in de relatie tussen het modernisme en moderniteit. Ze werkt momenteel aan een boek over het geheugen in de naoorlogse Duitse architectuur en een monografie over het werk van Louis Kahn

Van 08/09/2012 tot 06/01/2013 vindt er in het NAi een retrospectieve over het werk van Louis Kahn plaats: ‘The Power of Architecture’. De tentoonstelling is een samenwerking van het Vitra Design Museum, de Architectuurarchieven van de Universiteit van Pennsylvania, Philadelphia, en het Nederlands Architectuur Instituut Rotterdam.