Archipel

Experience architecture!

Debate

Can we build a modern Bruges?

Remake of the Vieux-Brugesdebate from 1930

Eind maart 1930 werd in Brugge een fel gesmaakte debatavond georganiseerd met als thema 'Faut-il construire à Bruges en style moderne?'. De inleiding werd gegeven door een eminente kenner van de Vlaamse bouwgeschiedenis nl. Professor ir. Stan Leurs.
Huib Hoste gaf zijn zienswijze en vanuit de zaal werden replieken gegeven onder andere door de toenmalige volksvertegenwoordiger Achiel Van Acker die onomwonden de bouwpolitiek van het katholieke stadsbestuur verdedigde.
Het thema is nog altijd actueel. Het debat overdoen met evenwaardige sprekers is een uitdaging!
Archipel vzw wil naar aanleiding van Open Monumentendag en in samenspraak met de Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing het debat, bijna 80 jaar later, opnieuw voeren.

Bestaat in Brugge nog de vrees voor de moderniteit?

Ongetwijfeld... misschien bij een minderheid van de publieke opinie maar de weerstand bij een brede laag van de bevolking is nog zeer groot.
De oprichting van het Toyo Ito paviljoen op de Burg toonde duidelijk dat veel Bruggelingen niet rijp zijn voor moderniteit, zeker als die prominent aanwezig is.

Hedendaagse constructies worden nog steeds geacht zich ondergeschikt op te stellen en worden bij voorkeur verwezen naar de periferie van de stad.

De argumenten die hierrond gevoerd worden raken dikwijls niet verder dan een statement als ‘dat past hier niet’, precies wat prof. Stan Leurs toen weerlegd heeft.

Het is bijgevolg boeiend om te onderzoeken wat veranderd is in het discours rond dit thema.

Vooreerst zal het panel een aantal thema’s uit de discussie van 1930 verduidelijken in een historisch perspectief.
Om de argumenten van de sprekers en de debatten te volgen is het misschien handig om hun architecturale achtergronden te kennen.
Het is even boeiend om de bouwpolitiek te Brugge sedert 1930 te volgen.
Het panel zal daarna trachten een aantal vragen te beantwoorden die toen gesteld werden:
Moet Brugge als icoon bewaard worden en bestaat dat icoon wel of is ‘de middeleeuwse stad’ een begoocheling?
Is een commissie stedenschoon nog van deze tijd of is die juist actueel?
Is het nog te verdedigen dat deze commissie enkel handelt over gevels?

En achteraf bekeken, wie had er gelijk....

Wij hebben een aantal Brugge-kenners uitgenodigd om hun mening hierover kort uiteen te zetten en een gesprek aan te gaan met het publiek.

Mevrouw Mercedes Van Volcem, schepen van ruimtelijke ordening en huisvesting, (bevoegdheden Stadsvernieuwing, monumentenzorg, urbanisatie en huisvesting).
De heer Fernand Traen, ereschepen, schepen van cultuur in Brugge
Mevrouw Katrien Norro, kunsthistorica, lid van de Commissie voor Stedenschoon.
De heer Gino Debruyne, ingenieur-architect met een aantal opmerkelijke realisaties in de Brugse binnenstad.
De heer Géry Vandenabeele, architect -restaurateur
Moderator: Wim Supply, architect

Debate

When?

Fr 12 September 2008 20:30

Where?

Auditorium Europacollege
Verversdijk 16
8000 Brugge
Belgium
map

In cooperation with:

In samenwerking met:
Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing