Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Bezoek

Casino in Oostende

Het gerestaureerde casino
Dinsdag
09.11 2004
19:30
België

Het ontwerp voor de renovatie van het Kursaal van het architectenbureau Storme-Van Ranst verzoent het behoud van de oorspronkelijke architecturale kwaliteiten met een optimale en vernieuwde exploitatie.

Het ontwerp voor de renovatie van het Kursaal van het architectenbureau Storme-Van Ranst verzoent het behoud van de oorspronkelijke architecturale kwaliteiten met een optimale en vernieuwde exploitatie

Bezoekers betreden het gebouw via een inkomhal met een polyvalent karakter ten behoeve van congressen en evenementen. Via de statige trappenpartij worden zij vanuit deze ruimte geleid naar de majestueuze erehal. De meest markante ingreep is het verlagen van de toneelvloer, samen met de toneeltoren. Hierdoor vergroot de capaciteit van de concertzaal en worden de architecturale verhoudingen van deze ruimte hersteld.

Het scèneoppervlak en de nieuwe technische zaaluitrusting zijn van die aard dat bijna alle producties mogelijk zullen zijn met een onbegrensde techniciteit. De huidige binnenstraten worden met glas overdekt om circulatie en evacuatie rond de zaal vlot te laten verlopen.

Vier belangrijke horecafuncties worden in het gebouw voorzien : op het overdekte dakterras, ansluitend op de huidige Montrosezaal, in de leeszaal, en op een gelijkvloerse locatie aan het Monacoplein. Ook aan de nachtelijke morfologie van het gebouw wordt aandacht besteed. De bouwfysische staat van het gebouw was zo slecht dat zowel de gevelmaterialen als interieuronderdelen dringend te ervangen waren.

Exterieur

De gevel, in hoofdzaak opgetrokken in beton, natuursteen en aluminium schrijnwerk wordt met dezelfde materialen nagenoeg volledig vernieuwd. De neuzen van de betonnen kroonlijsten worden afgeschoten en opnieuw gegoten. Ook de betonnen borstweringen zullen vervangen worden. Het aluminium schrijnwerk inclusief beglazing wordt integraal vervangen. De natuursteen wordt, met uitzondering van de zuidgevel (kant Van Iseghemlaan), door nieuwe vervangen.

De evacuatie- en exploitatiemogelijkheden worden verbeterd door een beperkte uitbreiding van het gebouw. In die optiek zullen de huidige binnenstraten met glas overdekt worden en uitmonden bij een nieuwe trapconstructie die op zijn beurt geplaatst wordt in een nieuw glazen volume nabij de toneeltoren. Zo zal ook het dakterras opnieuw in gebruik genomen worden door de heropbouw van de betonnen luifels en transparante dakconstructie.

De vroegere uitbreiding van de toneeltoren wordt definitief verwijderd en teruggebracht tot de oorspronkelijke hoogte. Aan de Oosthelling wordt plaats gemaakt voor een nieuwe overdekte los- en laadkade die gecombineerd wordt met de toegang tot de dijkparking rond het Kursaal. Samenvattend kan gesteld worden dat buiten het plaatselijk behoud van de achterliggende betonconstructie de volledige gevelschil vernieuwd wordt.

Interieur

De belangrijkste ingreep binnen is het verlagen van de scène van de concertzaal samen met de toneeltoren. Hierdoor moet ook de huidige vloer van de concertzaal worden uitgebroken om plaats te maken voor een nieuw gradijn dat uitkomt op het niveau van de erehal. De gemetste achterwand van de huidige scène zal worden verwijderd, om vervangen te worden door een glazen geheel, wat het zicht vanuit de erehal naar zee opnieuw in ere herstelt.

De huidige binnenstraten worden met glas overdekt om circulatie en evacuatie rond de zaal vlot te laten verlopen. Andere ingrepen moeten de exploitatiemogelijkheden van de zaalinfrastructuur vergroten. Zo zal een extra tussenverdieping aangebracht worden voor het onderbrengen van een aanzienlijk aantal sanitaire faciliteiten. Tevens zullen er in de huidige Ambassadeurszaal bijkomende vloerplaten uitgevoerd worden teneinde bijkomende gebruiksoppervlakte te creëren.

Technisch wordt het gebouw volledig ontmanteld. De technische ruimtes worden gedeeltelijk geherlokaliseerd, met een totale vernieuwing van de technische installaties als gevolg. De volledige theaterinfrastructuur wordt eveneens vervangen inclusief theaterliften, geluids- en lichtinstallatie, theatertrekken, technische bruggen e.a.

Ook binnen zullen diverse materialen vervangen moeten worden. Vooral het typerende tapijt is dringend aan vervanging toe. Voor de gordijnen zal moeten onderzocht worden of deze kunnen gereinigd en hersteld worden, of moeten vervangen worden. Zij maken trouwens integraal deel uit van het beschermde interieur.