Archipel

Beleef architectuur!

Pleidooi voor een objectief onderzoek naar mogelijke herbestemming Varia

TEKEN DE PETITIE!

VRAGEN UIT HET RIJKE ARCHITECTUUR ARCHIEF Varia

/03/2018

日本 Japan | GROEP 1: LENTE 2018 Reis

nog enkele plaatsen beschikbaar| we sluiten af 15 december!

/2018

日本 Japan | GROEP 2: PASEN 2018 Reis

VOLZET

/2018

日本 Japan | GROEP 3: HERFST 2018 + herfst extra Reis

Wegens het grote succes overwegen we een 'HERFST/extra' in te richten.

Varia Pleidooi voor een objectief onderzoek naar mogelijke herbestemming

TEKEN DE PETITIE!

Na de beslissing van het Oostendse stadsbestuur om de bouwmeesterprocedure voor renovatie van het stedelijk zwembad stop te zetten en de aankondiging van de bouw van een nieuw zwembad dreigt de afbraak. Maar afbraak is onomkeerbaar.
Archipel pleit voor een objectief onderzoek naar een mogelijke herbestemming onder het motto: “Maak niet nogmaals de fout van een ondoordachte afbraak zonder grondige analyse!”

Varia VRAGEN UIT HET RIJKE ARCHITECTUUR ARCHIEF

Theaterzaal Ledeberg, Gent

Na een eerste schuchtere poging in januari 2016, nodigen we op 12 januari 2018 iedereen uit voor de eerste echte Archipel Architectuurquiz in Gent.
Om iedereen een faire kans te bieden, ongeacht zijn al dan niet Archipel-verleden, gaan we ditmaal voor vragen over architectuur in zijn breedste betekenis en laten we de vragen over specifieke Archipel reizen of activiteiten achterwege. We halen er leuke film- of muziekfragmenten en verrassend beeldmateriaal bij die je verbeelding wil prikkelen. Een leuke praktische proef blijft natuurlijk ook deel uitmaken van het geheel.

/03/2018

Reis 日本 Japan | GROEP 1: LENTE 2018

nog enkele plaatsen beschikbaar| we sluiten af 15 december!

We trekken twee weken doorheen het land van de rijzende zon. Een evenwichtige architecturale mengeling van hedendaags, traditioneel en modern. Maar ook cultuur, natuur, kunst en… het Japanse leven zijn uitdrukkelijk aanwezig.

De 2 andere reizen met pasen en in de herfst zijn reeds volzet, er zijn wel nog enkele plaatsen voor de reis GROEP 1: van 3 maart tot 17 maart 2018 Snel zijn is ook nu weer de boodschap.

/2018

Reis 日本 Japan | GROEP 2: PASEN 2018

VOLZET

We trekken twee weken doorheen het land van de rijzende zon. Een evenwichtige architecturale mengeling van hedendaags, traditioneel en modern. Maar ook cultuur, natuur, kunst en… het Japanse leven zijn uitdrukkelijk aanwezig.

/2018

Reis 日本 Japan | GROEP 3: HERFST 2018 + herfst extra

Wegens het grote succes overwegen we een 'HERFST/extra' in te richten.

We trekken twee weken doorheen het land van de rijzende zon. Een evenwichtige architecturale mengeling van hedendaags, traditioneel en modern. Maar ook cultuur, natuur, kunst en… het Japanse leven zijn uitdrukkelijk aanwezig. Wegens het grote succes voor die Herfstperiode overwegen we een ‘HERFST/extra’ in te richten.
Misschien vertrekt die groep dan 1 of 2 dagen vroeger of later.

ARCHIPEL ZKT. COÖRDINATOR

Lees hier de Vacature.

Poëzie van de alledaagsheid

Programma 2017: Cahier#005

Marc groet ’s morgens de dingen’ van Paul Van Ostaijen is haast letterlijk “Poëzie van de alledaagsheid”. Marc groet in de ochtend de dingen rondom zich. Er is veel meer. Het gaat niet enkel over kleine dagdagelijkse dingetjes, het gaat over verwondering, over oog voor detail, over het waardevolle van die kleine dingen, waardevol genoeg om ze te begroeten. Het gaat over verbeelding, los van de geschreven en ongeschreven regels van de maatschappij. Alles wordt mogelijk. Het wordt een rijke, creatieve en boeiende wereld net door het opmerken van die evidenties, die plotseling in het daglicht komen te staan en anders worden bekeken, anders worden geïnterpreteerd. De kleine dingen van het leven, van de alledaagsheid. Het ontroert. Het wordt plotseling herkenbaar. Eenvoudig. Naïef. Volmaakt onbevangen. Wat we doorheen de tijd als vanzelfsprekend aannamen, is uiteindelijk toch niet meer de gewoonste zaak van de wereld, maar wordt een voorrecht, een nieuwe bron, een nieuwe manier van kijken, een nieuwe manier om met de dingen om te gaan.

Kunnen we dit overbrengen naar architectuur? Kunnen we alledaagsheid dezelfde verwondering toeschrijven? Hoe kan dit geïnterpreteerd worden? Het woord alledaagsheid leunt enerzijds nauw aan bij ‘banaliteit’, maar draagt anderzijds ook de schoonheid van de dagelijkse handelingen in zich.
Is het niet de taak van een architect om deze dagdagelijkse handelingen vorm te geven? Zoals maf architecten schrijft in onze cahier: “We beseffen dat we als architecten een niet te onderschatten invloed hebben op het alledaagse leven. Daarin schuilt voor ons in de eerste plaats de “poëzie van de alledaagsheid”. We geven mee vorm aan woningen, werkomgevingen en publieke gebouwen die elke dag opnieuw het ruimtelijk kader vormen voor verschillende gebruikers.”
Collectief Noord gebruikt de term dagdagelijks als één van de vier thema’s waaronder hun website is georganiseerd. ‘Dagdagelijks’ staat naast ‘voetafdruk’, ‘typetrommel’ en ‘ironie’ en wordt als volgt omschreven: “Elk gebouw geeft uitdrukking aan het spanningsveld tussen de abstractie van een architectonische ambitie en de concreetheid van het dagdagelijkse. Gebouwen met te veel architectonische ambitie zijn evenmin interessant als gebouwen met te weinig.  Inspiratie is niet gebonden aan vakernst. Alles wat ooit gebouwd werd, kan in zijn letterlijkheid (of zelfs banaliteit) inspirerend werken. De inspiratie door het dagdagelijkse relativeert het discours van de specialisten over hun artefacten. Het gebouw dat naar het dagdagelijkse refereert, ontsnapt aan het label: architectuur voor architecten. De fascinatie voor het dagdagelijkse brengt echtheid en authenticiteit in gebouwen en klaarheid en oprechtheid in het debat erover.”

Wat maakt architectuur in Vlaanderen internationaal populair? Ligt het aan de beperkte bouwbudgetten die tot creativiteit met materialen en bouwoplossingen noopten? Ligt het aan het langzame ontluiken van een bewustwording mede mogelijk gemaakt door o.a. het bouwmeesterschap? Aan de complexe sites en ingewikkelde regelgevingen die architecten erin getraind hebben binnen deze moeilijkheidsgraden eenvoudige oplossingen te vinden? Aan het feit dat de architect in Vlaanderen geen behoefte heeft om met zijn architectuur te schreeuwen, maar eerder opteert voor authenticiteit dan originaliteit?

Leo Van Broeck verwijst in dit verband naar het inzetten op kwaliteit in de plaats van op vorm. “Met gezond verstand de juiste middelen gebruiken om maatschappelijke meerwaarde te genereren in de plaats van ‘origineel’ of vernieuwend te willen zijn”.

Zijn de volgende woorden van bOb Van Reeth niet ontzettend relevant? “Alledaagsheid: Ik vermoed dat het zoeken is naar het stille antwoord op de bestaanswil van de opdracht, de noodzaak ervan, de raison d’être. Nobele eenvoud, stille grandeur.”

Archipel wil een werkjaar lang stil staan bij het alledaagse, bij het dagdagelijkse, bij de verwondering van kleine dingen, …

We hopen onze passie te mogen delen.
Hera Van Sande