Archipel

Beleef architectuur!

© Annick Vernimmen

Klarté | Maes & Vandelannoote | maf architecten Lezing

Uncovering Industrial Heritage Debat

/10/2017

Langs Vlaamse wegen #02 Reis

Coussée & Goris architecten Lezing

Pleidooi voor een objectief onderzoek naar mogelijke herbestemming Varia

TEKEN DE PETITIE!

/03/2018

日本 Japan | GROEP 1: LENTE 2018 Reis

/2018

日本 Japan | GROEP 2: PASEN 2018 Reis

VOLZET

/2018

日本 Japan | GROEP 3: HERFST 2018 Reis

VOLZET

Lezing Klarté | Maes & Vandelannoote | maf architecten

Budafabriek, Kortrijk

In samenwerking met Designregio Kortrijk en de intercommunale Leiedal organiseert Archipel eind oktober een architectuurlezing binnen de ‘week van het ontwerpen’.
Als derde luik van de reeks “jonge architecten aan het woord” selecteerden we drie veelbelovende bureaus uit de regio Kortrijk en geven hen een podium.

Debat Uncovering Industrial Heritage

Timelab, Gent

Spatial Series is een reeks debatten over architectuur als metafoor voor sociale transformatie. Over infrastructuur als een vorm van disectonomie van de oude norm. Over bouwen als een uitnodiging voor hack-bare architectuur. De lezingenreeks vindt plaats i.h.k.v. een bouwproject genaamd 33 years of space.
Een samenwerking met Timelab.

/10/2017

Reis Langs Vlaamse wegen #02

In het kader van het idee ‘Langs Vlaamse wegen’ verkennen we dit najaar ‘The Far East’. In echte pioniersstijl trekken we met camera, schetsboek en valies in de hand van Leuven, over Vlaams Brabant, het Hageland, Haspengouw, Hasselt, de Limburgse en Antwerpse Kempen naar Antwerpen of omgekeerd. Je mag je ook ditmaal verwachten aan de Archipel – signatuur van indrukwekkende architecturale highlights, maar ook onverwachte en minder gekende projecten.

Lezing Coussée & Goris architecten

Stadsbibliotheek De Krook, Gent

De opening van de stadsbibliotheek ‘De Krook’ geeft Archipel de kans om in te zoomen op het werk van Coussée en Goris architecten. Na een rondleiding in het gebouw volgt een lezing onder de titel “natura naturans (vers une nature)”.

Varia Pleidooi voor een objectief onderzoek naar mogelijke herbestemming

TEKEN DE PETITIE!

Na de beslissing van het Oostendse stadsbestuur om de bouwmeesterprocedure voor renovatie van het stedelijk zwembad stop te zetten en de aankondiging van de bouw van een nieuw zwembad dreigt de afbraak. Maar afbraak is onomkeerbaar.
Archipel pleit voor een objectief onderzoek naar een mogelijke herbestemming onder het motto: “Maak niet nogmaals de fout van een ondoordachte afbraak zonder grondige analyse!”

/03/2018

Reis 日本 Japan | GROEP 1: LENTE 2018

Toen Archipel in Juni 2017 een enquête uitstuurde om te peilen naar de interesse voor de Japanreis 2018, was de reactie overweldigend. Meer dan 300 mensen willen mee, 130 in de Paasvakantie.
Try to avoid Eastern vacation!… Dat was de wijze raad die Europese en Japanse touroperators ons gaven. Omdat we weten dat voor heel wat mensen de Paasvakantie de enige optie is hebben we één reis, 80 plaatsen kunnen versieren, maar we bieden de reis nog tweemaal aan in een andere periode. Het worden 3 reizen.

GROEP 1: van 3 maart tot 17 maart 2018

/2018

Reis 日本 Japan | GROEP 2: PASEN 2018

VOLZET

Toen Archipel in Juni 2017 een enquête uitstuurde om te peilen naar de interesse voor de Japanreis 2018, was de reactie overweldigend. Meer dan 300 mensen willen mee, 130 in de Paasvakantie.
Try to avoid Eastern vacation!… Dat was de wijze raad die Europese en Japanse touroperators ons gaven. Omdat we weten dat voor heel wat mensen de Paasvakantie de enige optie is hebben we één reis, 80 plaatsen kunnen versieren, maar we bieden de reis nog tweemaal aan in een andere periode. Het worden 3 reizen.

GROEP 2: van 31 maart tot 14 april 2018

/2018

Reis 日本 Japan | GROEP 3: HERFST 2018

VOLZET

Toen Archipel in Juni 2017 een enquête uitstuurde om te peilen naar de interesse voor de Japanreis 2018, was de reactie overweldigend. Meer dan 300 mensen willen mee, 130 in de Paasvakantie.
Try to avoid Eastern vacation!… Dat was de wijze raad die Europese en Japanse touroperators ons gaven. Omdat we weten dat voor heel wat mensen de Paasvakantie de enige optie is hebben we één reis, 80 plaatsen kunnen versieren, maar we bieden de reis nog tweemaal aan in een andere periode. Het worden 3 reizen.

GROEP 3: van 27 oktober tot 10 november 2018

SOS BRUTALISME…SOS ZWEMBAD OOSTENDE

Pleidooi voor een respectvolle herbestemming.

Poëzie van de alledaagsheid

Programma 2017: Cahier#005

Marc groet ’s morgens de dingen’ van Paul Van Ostaijen is haast letterlijk “Poëzie van de alledaagsheid”. Marc groet in de ochtend de dingen rondom zich. Er is veel meer. Het gaat niet enkel over kleine dagdagelijkse dingetjes, het gaat over verwondering, over oog voor detail, over het waardevolle van die kleine dingen, waardevol genoeg om ze te begroeten. Het gaat over verbeelding, los van de geschreven en ongeschreven regels van de maatschappij. Alles wordt mogelijk. Het wordt een rijke, creatieve en boeiende wereld net door het opmerken van die evidenties, die plotseling in het daglicht komen te staan en anders worden bekeken, anders worden geïnterpreteerd. De kleine dingen van het leven, van de alledaagsheid. Het ontroert. Het wordt plotseling herkenbaar. Eenvoudig. Naïef. Volmaakt onbevangen. Wat we doorheen de tijd als vanzelfsprekend aannamen, is uiteindelijk toch niet meer de gewoonste zaak van de wereld, maar wordt een voorrecht, een nieuwe bron, een nieuwe manier van kijken, een nieuwe manier om met de dingen om te gaan.

Kunnen we dit overbrengen naar architectuur? Kunnen we alledaagsheid dezelfde verwondering toeschrijven? Hoe kan dit geïnterpreteerd worden? Het woord alledaagsheid leunt enerzijds nauw aan bij ‘banaliteit’, maar draagt anderzijds ook de schoonheid van de dagelijkse handelingen in zich.
Is het niet de taak van een architect om deze dagdagelijkse handelingen vorm te geven? Zoals maf architecten schrijft in onze cahier: “We beseffen dat we als architecten een niet te onderschatten invloed hebben op het alledaagse leven. Daarin schuilt voor ons in de eerste plaats de “poëzie van de alledaagsheid”. We geven mee vorm aan woningen, werkomgevingen en publieke gebouwen die elke dag opnieuw het ruimtelijk kader vormen voor verschillende gebruikers.”
Collectief Noord gebruikt de term dagdagelijks als één van de vier thema’s waaronder hun website is georganiseerd. ‘Dagdagelijks’ staat naast ‘voetafdruk’, ‘typetrommel’ en ‘ironie’ en wordt als volgt omschreven: “Elk gebouw geeft uitdrukking aan het spanningsveld tussen de abstractie van een architectonische ambitie en de concreetheid van het dagdagelijkse. Gebouwen met te veel architectonische ambitie zijn evenmin interessant als gebouwen met te weinig.  Inspiratie is niet gebonden aan vakernst. Alles wat ooit gebouwd werd, kan in zijn letterlijkheid (of zelfs banaliteit) inspirerend werken. De inspiratie door het dagdagelijkse relativeert het discours van de specialisten over hun artefacten. Het gebouw dat naar het dagdagelijkse refereert, ontsnapt aan het label: architectuur voor architecten. De fascinatie voor het dagdagelijkse brengt echtheid en authenticiteit in gebouwen en klaarheid en oprechtheid in het debat erover.”

Wat maakt architectuur in Vlaanderen internationaal populair? Ligt het aan de beperkte bouwbudgetten die tot creativiteit met materialen en bouwoplossingen noopten? Ligt het aan het langzame ontluiken van een bewustwording mede mogelijk gemaakt door o.a. het bouwmeesterschap? Aan de complexe sites en ingewikkelde regelgevingen die architecten erin getraind hebben binnen deze moeilijkheidsgraden eenvoudige oplossingen te vinden? Aan het feit dat de architect in Vlaanderen geen behoefte heeft om met zijn architectuur te schreeuwen, maar eerder opteert voor authenticiteit dan originaliteit?

Leo Van Broeck verwijst in dit verband naar het inzetten op kwaliteit in de plaats van op vorm. “Met gezond verstand de juiste middelen gebruiken om maatschappelijke meerwaarde te genereren in de plaats van ‘origineel’ of vernieuwend te willen zijn”.

Zijn de volgende woorden van bOb Van Reeth niet ontzettend relevant? “Alledaagsheid: Ik vermoed dat het zoeken is naar het stille antwoord op de bestaanswil van de opdracht, de noodzaak ervan, de raison d’être. Nobele eenvoud, stille grandeur.”

Archipel wil een werkjaar lang stil staan bij het alledaagse, bij het dagdagelijkse, bij de verwondering van kleine dingen, …

We hopen onze passie te mogen delen.
Hera Van Sande