Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

SOS brutalisme… SOS zwembad Oostende

Op 18 mei maakte het Oostends schepencollege haar plannen bekend om het stedelijk zwembad, een constructie uit 1976 van de architecten Paul Felix en Jan Tanghe volledig te slopen en te vervangen door een groene ruimte.

Aangezien de zwembadhal kwalitatief erfgoed is uit de jaren zeventig, en een bruikbare structuur voor nieuw gebruik, is herbestemming een optie voor duurzaamheid en circulaire economie. Archipel pleit daarom ervoor de essentie van het gebouwencomplex (de hal) te behouden en een duurzame nieuwe functie te geven zodat de architectuurbeleving in een andere vorm verder kan blijven bestaan.

Met een groene parkaanleg errond kan deze hal, die omvangrijker is dan de stadshal in Gent, toeristische, culturele en sportieve evenementen gericht op ontmoeting, zomer en winter, onderdak geven. De tekening hieronder geeft een beeld van een windvrije versie. Het behoud van de hal zou een park een unieke meerwaarde geven.

Oostende kan hiermee grenzen verleggen in de richting van circulaire economie.

De Archipel PETITIE kan nog steeds ondertekend worden via deze link.

Zie ook: Pleidooi voor een objectief onderzoek naar mogelijke herbestemming.

Nieuwsbrieven

2021-06-nieuwsbrief-1.pdf