Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Vrijwilliger worden?

Archipel rekent op een brede groep van vrijwilligers om haar activiteiten mogelijk te maken. Heb je ook zin om mee te helpen bij onze lezingen of mee te werken aan onze reizen? Aarzel dan niet om ons aan te spreken, een mailtje te sturen of op te bellen!

Naargelang de tijd die je wil vrijmaken voor Archipel, zijn er verschillende graden van engagement waarin je onze vereniging kan bijstaan. Hieronder een overzicht.

Meehelpen tijdens lezingen
Arnout Fonck

We proberen om elke lezing op een speciale locatie te laten doorgaan. Dit vergt soms een extra inspanning, waarvoor we helpende handen kunnen gebruik. Er is altijd iemand van Archipel aanwezig om alles in goede banen te leiden.

Voorafgaand aan elke lezing worden de stoelen klaargezet, daarna ontvang je het publiek; leden, genodigden of niet-leden die een inkom betalen. Je moet voorzien dat je ongeveer een uur voor de start aanwezig moet zijn op de locatie. Je kan de lezing natuurlijk ook meevolgen.

Om de avond af te ronden, organiseren we meestal een bar zodat mensen kunnen napraten. Er zijn mensen die drank verkopen, terwijl enkele andere de stoelen bijeen zetten.

Ongeveer een week voor de lezing wordt er een mail rondgestuurd naar de groep vrijwilligers met de vraag of het voor hen past om mee te helpen. Je geeft zelf aan of, en wanneer jou het beste uitkomt.

Verplaatsingskosten worden vergoed.

Gidsen tijdens een fietstocht
Tijdens corona is Archipel begonnen met het organiseren van fietstochten. Dit zijn éen- of tweedaagse activiteiten die doorgaan in een interessante stad of regio in België. De fietstocht wordt uitgedokterd en in elkaar gestoken door het reisteam van Archipel, maar omdat deze activiteiten altijd met veel enthousiasme onthaald worden, zijn we vaak op zoek naar extra gidsen.

Om de gidsen te introduceren in de fietstocht, wordt er altijd een testrit georganiseerd, een maand tot een week voor de effectieve activiteit doorgaat. De organisatoren nemen jou en de andere gidsen mee op sleeptouw en geven nuttige en inhoudelijke informatie door. Tijdens de dag zelf ben je verantwoordelijk om een groep van maximum 20 personen rond te fietsen en uitleg bij de projecten te geven. Er is altijd iemand van Archipel die functioneert als bezemwagen om de groepen te ondersteunen.

Afhankelijk van het aantal deelnemers zoeken we nog gidsen voor de fietstochten Gent 2023.

Verplaatsingskosten worden vergoed.

Reizen op touw zetten met Archipel


Tweemaal per jaar komt de Waar-werkgroep van Archipel samen. Tijdens deze werkgroep wordt er gepraat over de architectuurreizen; waar gaan we naartoe, wat soort reizen willen we organiseren, hoe zijn de afgelopen reizen onthaald.

De inhoudelijke organisatie van elke reis gebeurt door geïnteresseerde en geïnvesteerde vrijwilligers, het reisteam. Dit team is samengesteld uit ervaren en nieuwe mensen, die naast een passie voor architectuur ook de tijd ter beschikking hebben. Het reisteam stelt namelijk tijdens een intensief proces een longlist aan projecten op en om tot een uitdagend programma te komen en de belevingswaarde per project in te schatten, gaan ze samen een jaar tot zes maanden op voorhand op prospectiereis. Het reisteam stelt eveneens de reisgids (of fietskaart) samen en gaat in gesprek met de reisorganisatie die logistieke uitwerking van de reis op zich neemt. Tijdens de effectieve reis fungeren de leden van het reisteam ook als gidsen die ter plaatse uitleg geven en de groep(en) begeleiden.

Archipel biedt fietstochten, Europese en intercontinentale reizen en intercontinentale rugzakreizen aan. Het reisteam van de intercontinentale reis neemt ook de aansluitende rugzakreis voor haar rekening. We zoeken nog versterking voor de reisteams Antwerpen 2024 (?), Londen (?), Chicago 2025 en Portugal 2025 (?).

Tijdens de prospectiereis en de effectieve reis worden de vervoers- en accommodatiekosten vergoed, er is eveneens een dagvergoeding voor eten en drinken.

Ben je geprikkeld door deze leuke uitdagingen die onze vereniging biedt? Geef dan door welke graad van engagement het best binnen jouw mogelijkheden past. We kijken er naar uit om je bij een volgende activiteit te zien, hopelijk als deel van de Archipel-familie!