Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

De 'brainwashing' van Michel Graves

Door Barbara Vanderwee
Dinsdag
26.02 1985
20:30
'Art Deco'
8800 Roeselare
België

Na zijn beginwerken in een soort neo-Corbusiaanse retoriek en Rietveld-explosies, begon hij vanaf 1976 een daarmee volledig brekende nieuwe vormentaal te ontwikkelen. Een post-modern-classicisme.

Michel Graves is de leading architekt van de Amerikaanse post-moderne beweging. Na zijn beginwerken (1966-1976) in een soort neo-Corbusiaanse retoriek en Rietveld-explosies, begon hij vanaf 1976 een daarmee volledig brekende nieuwe vormentaal te ontwikkelen. Een post-modern-classicisme. Een herinterpretatie van klassieke architektuurtema’s die tot een nieuw leven gewekt worden. Met onmiskenbare originaliteit en grote klasse. Zijn doorbraak kwam in 1980 met het wedstrijdprojekt de Portland Building: terzelfdertijd verguisd en omhooggeprezen en het begin van een serie belangrijke bouwopdrachten.
Portland building – Michael Graves, 1980
Barbara Vanderwee komt ons vertellen over haar ervaringen tijdens haar stage, de manier van werken in het atelier, en over de figuur van Graves, zijn recent werk en zijn “brainwashing”.

Barbara Vanderwee
Studeerde in 1981 af aan het Sint-Lucas te Schaaarbeek met een eindontwerp waarvoor ze de Van Hoofdprijs ontving. Van oktober ’81 tot december ’82 deed ze haar stage bij Michel Graves in Princeton. Ze werkte mee aan het Humana-project (Louisville-Kentucky). Ze voltooide haar stage in 1983 bij A. Hoppenbrouwers bij wie ze thans werkt als architekt.