Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Amerikaanse marginale architectuur

Door Van Lerberghe
Dinsdag
17.02 1981
Herberg 'Gasthof Den Engel'
Kerkplein 1
8830 Gits
België

In samenwerking met:

boekhandel ‘Media en Theoria’

Hoe boeiend en vernuft kan een mens wel zijn wanneer hij zich weet los te werken uit een conformistische denkpatroon? Woonvormen kennen geen beperkingen. Dergelijke architectuur stelt de urbanisatie geheel in vraag.

Boeken, tijdschriften en dia’s spraken voor zichzelf.
De bijeenkomst in zeven lijnen:
1. Uitstalling van enkele boeken en tijdschriften verkrijgbaar bij ‘Media en Theorie’ (Kortrijk).
2. Dia’s over marginale en hun originele architektuur in de USA.
3. Inkijk in boeken en tijdschriften, zeer mooie en interessante zaken!

Dhr. Van Lerberghe heeft een brede schare van tema’s rond en over architektuur kunnen aanraken in de voorgestelde boeken en tijdschriften. Dit laat vermoeden hoe interessant zijn boekhandel wel moet zijn. Er werd druk gekeken en gebladerd.

Bernard Hamburger expo 1976

De dia’s lieten ons duidelijk zien hoe boeiend en vernuft een mens wel kan zijn wanneer hij zich weet los te werken uit een konformistische denkpatroon. Woonvormen kennen inderdaad geen beperkingen en zoals er opgemerkt werd stelt dergelijke architektuur de urbanisatie geheel in vraag, maar ja dat is een ander verhaal.
Toch bleef dit een frisse en opwekkende boodschap.