Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Bezoek

Ooste(i)nde: Oosteroever

Hoe een stad bouwt aan zijn identiteit
Zaterdag
10.06 2017
14:00
Oosteroever

In samenwerking met:

Met de steun van:

Oosteroever is een complexe wijk met daarin een havengebied, een duinlandschap, een bestaande woonwijk en de herontwikkeling van een bestaand havengebied en bedrijventerrein. Dit gebied wil zich ontwikkelen tot een volwaardig stadsdeel dat een nieuw karakter toevoegt aan Oostende: een asymmetrie met centraal de haven.

Oosteroever is een complexe wijk met daarin een havengebied, een duinlandschap, een bestaande woonwijk en de herontwikkeling van een bestaand havengebied en bedrijventerrein. Dit gebied moet zich ontwikkelen tot een volwaardig stadsdeel dat een nieuw karakter toevoegt aan Oostende: een asymmetrie met centraal de haven. In het Globaal Masterplan is gekeken naar de nieuwe inpassing van dit gebied in Oostende, de invulling en betekenis van de openbare ruimte en de inpassing van de bestaande ontwikkelingen op Oosteroever. Met de ‘Oosteroever’ wordt het volledige Oostendse grondgebied ten oosten van de havengeul gevat, dat de grenzen van projectontwikkeling sterk overschrijdt, met het uitwerken van de Oosteroeverduinen en een visie op openbaar domein, tot een volwaardig stedelijk weefsel waarbinnen de sociale dynamieken en relaties tussen de verschillende wijken (oude vuurtorenwijk, villawijk, nieuwe Oosteroever) bijzondere aandacht krijgen.

Het multidisciplinaire karakter, waarbij de aandacht niet enkel gaat naar het bouwen maar ook naar diverse economische, ecologische en sociale aspecten, geeft extra kansen aan de buurt. Kenmerkend voor de Oosteroever is de aanwezigheid van een ongerept natuurgebied met duin en zeelandschap. De Oostendse Oosteroever heeft tevens een schat aan historisch roerend en onroerend maritiem en militair erfgoed (Fort Napoleon, de batterijen Hundius, De Halve Maan, en de verschillende bunkers), ook de authentieke slipway en de RYCO – één van de oudste jachthavens van Europa.

Programma

Marc Martens architect-stedenbouwkundige neemt ons mee op een wandeling doorheen de geschiedenis van de site.

De wandeling start om 14u aan het Militair Hospitaal, aan het begin van de Godtschalckstraat, en eindigt rond 16u30 aan de ene of andere zijde van de veerboot. De wandeling wordt tevens gestoffeerd met een lijvige bundel aan planmateriaal en informatie, opgesteld door Marc Martens.