Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Onuitgesproken: atmosfeer

Lezing + Nieuwjaarsdrink
Donderdag
30.01 2020
20:00
Theaterzaal Ledeberg

Met de steun van:

Archipel start het werkjaar met een buitenlandse blik op “ONUITGESPROKEN”.
Klaske Havik (NL) zal voor het nieuwe themajaar het onuitgesprokene, poetische en atmosferische samenbrengen aan de hand van enkele literaire en architecturale voorbeelden.

Naar aanleiding van de Nieuwjaarsreceptie nodigt Archipel Klaske Havik (NL) uit om vanuit haar vakgebied van literatuur en architectuurkritiek het begrip ONUITGESPROKEN te duiden. Zij neemt ons mee in een wereld van architectuur en schrijven, sfeer, materialiteit, het onuitgesprokene…

dat is het vreemde
dat het nergens zwart
en nergens echt wit is
het is maar hoe het licht valt.

toch gek dat hoe dieper je
zoekend door de bossen dwaalt
des te donkerder het wordt
o maar je kent wel de paden
de stevige zandwallen
het bladerdek van beuken
dat het zonlicht filtert
maar je kent toch wel
de weg? daar is het.

het huis op de heuvel
als een sprookje in dat licht
dat het dan toch uit blinde
muren gebouwd blijkt
het pad een doodlopende
weg. kom dichterbij.
raak het ruwe aan, bevraag
hoe ondoordringbaar deze muren zijn
wat er schuilt achter de opening
wiens handen stortten het beton
het lijkt te ademen. en dat

dat is het vreemde
dat het nergens zwart
en nergens echt wit is
het is maar hoe het licht valt.

 

Klaske Havik doceert Methode & Analyse aan de Faculteit Bouwkunde TU Delft. Ze studeerde Bouwkunde in Delft en Helsinki, en literair schrijven aan de schrijversvakschool in Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op de productieve relatie tussen architectuur en literatuur. Zij heeft een bijzondere onderzoeksmethode ontwikkeld die de ervaring, het gebruik en de verbeelding van architectuur en stedelijke ruimte verbindt met literaire taal. In haar boek Urban Literacy. Reading and Writing Architecture (Rotterdam: Nai010, 2014) gebaseerd op haar doctoraat, formuleerde ze een literaire benadering van de ervaring, het gebruik en de verbeelding van de plek.

Andere recente publicaties zijn onder meer Writingplace. Investigations in Architecture and Literature (2016), “How Places Speak”, in Sioli and Yoonchun (ed), Reading Architecture, (London: Routledge, 2018). Met Tom Avermaete en Hans Teerds publiceerde zij Architectural Positions: Architecture, Modernity and the Public Sphere (SUN 2009). Havik is oprichter en redacteur van Writingplace journal for Architecture & Literature, en eerder redacteur van architectuurtijdschrift OASE en van de Architect.

Voor het architectuurtijdschrift OASE zetelde ze in de kernredactie van onder andere OASE # 98 Verhalend stedelijk landschap (2017), OASE # 95 Grenzenloos. Transculturele praktijken in architectuur en stedenbouw (2015). OASE # 91 Sfeer bouwen met Juhani Pallasmaa en Peter Zumthor (2013), OASE # 89 Medium. Beelden van de middelgrote stad (2012) en OASE # 85, Productieve onzekerheid (2011).

Andere publicaties zijn onder meer “Writing Atmospheres”, in Jonathan Charley (ed), Routledge Companion to Architecture and Literature (London: Routledge, 2018) en Architectural Positions: Architecture, Modernity and the Public Sphere (met Tom Avermaete en Hans Teerds, SUN 2009) .
Havik’s literaire werk verscheen in poëziebundels en literaire tijdschriften in Nederland.

Als praktiserend architect was ze onder meer betrokken bij de herontwikkeling van de NDSM scheepswerf tot een culturele broedplaats. In 2014 ontving Havik de Nederlandse “Architect van het Jaar” prijs.

Klaske Havik zal voor het nieuwe themajaar van Archipel het onuitgesprokene, poetische en atmosferische samenbrengen aan de hand van enkele literaire en architecturale voorbeelden.

Het programma:

  • Een lezing: ‘Onuitgesproken’ door Klaske Havik
  • Een voorstelling programma 2020: door Hera Van Sande, artistiek leider Archipel
  • Een nieuwjaarsdrink: Archipel biedt jullie graag een glaasje en een hapje aan als intro op het nieuwe jaar