Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Varia

Wie wint de tweede Gentse architectuurprijs?

Uitreiking Architectuurprijs Gent
Zondag
06.10
Gent

 

In samenwerking met:

Met de steun van:

De Stad Gent reikt op 6 oktober 2024 voor de tweede maal een architectuurprijs uit. De prijs bekroont recent gerealiseerde projecten op Gents grondgebied die getuigen van ontwerpkracht en innovatie en een duurzame verrijking voor de stad zijn.

Olmo Peeters

Om de drie jaar bekroont het Architectuurplatform Gent opmerkelijke gebouwen, infrastructuur of landschappelijke projecten die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van onze stad. Zo bouwen we aan een architectuurklimaat dat de Gentse eigenheid viert, de ontwerpsector voedt en actief opdrachtgeverschap omarmt. We reiken voor de tweede maal prijzen uit. Aan deze uitreiking is een fietstocht langsheen de gelauwerde projecten in de architectuurstad Gent gekoppeld. Hoe kan je Gent immers beter ontdekken dan op de fiets?

De prijs vestigt de aandacht op het belang van de kwaliteit van onze leefomgeving en van zorgvuldig ontwerp in de stad. Elk gerealiseerd project op Gents grondgebied dat niet ouder is dan drie jaar komt in aanmerking. In principe kan elk bouwwerk meedingen naar de prijs. Klein of groot, woningbouw of kantoor, school of bedrijfspand: alles mag. Ook bruggen, pleinen, parken of landschappelijke projecten mogen meedoen. Niet alleen nieuwbouw, ook renovaties, herbestemmingen, tijdelijke invullingen of ruimtelijke installaties zijn welkom.

“We kiezen in Gent voor ruimtelijke en architecturale kwaliteit. Deze prijs zal goede ontwerpen belonen en promoten. We stimuleren hiermee de dialoog, streven naar kwaliteit in onze mooie stad en zetten architectuur meer op de kaart.”
Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Stedenbouw en Publieke Ruimte

“Met de nieuwe architectuurprijs vieren we ontwerptalent en gedurfd opdrachtgeverschap. Maar het is ook een manier om architecturale ambitie en vernieuwing in Gent aan te zwengelen. Goed voorbeeld doet volgen. Met het initiatief willen we reflectie, diepgang, opinie en discussie over architectuur in Gent ook blijvend een plek geven.”
Peter Vanden Abeele, Gents stadsbouwmeester

Alle info over de prijs en deelname op www.architectuur.gent

De Gentse Architectuurprijs is een initiatief van de Stad Gent, de Gentse stadsbouwmeester en Archipel vzw in samenwerking met de partners van het Gents Architectuurplatform: Design Museum Gent, het STAM, de vakgroep architectuur en stedenbouw van de Universiteit Gent, de faculteit architectuur van de KU Leuven, Campus Sint Lucas Gent, KASK & Conservatorium School of Arts HOGENT & Howest.

“Dit event is de start van een langdurige samenwerking tussen verschillende Gentse partners om de reflectie omtrent architectuur meer zichtbaarheid te geven en zich als stad omtrent architectuurcultuur zelfbewuster te positioneren. Het wordt een feestelijke dag.”
Hera Van Sande, artistiek coördinator Archipel vzw

Alles over de eerste editie