Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lecture

Studieburo Mouton (BE)

Designing Together
Friday
18.03 2011

The structure and stability of a design can not be simply calculated, but designed. This way of working goes against the prevailing idea that the structural study is a separate phase in addition to the architectural design.

Studieburo Mouton neemt als stabiliteitsbureau een specifieke plaats in binnen het Vlaamse architectuurlandschap. Het verzorgen van een stabiliteitsstudie voor een ontwerp gaat veel verder dan het louter berekenen van een gegeven situatie. Het bureau wordt reeds in de prille ontwerpfase betrokken bij het ontwerpproces van de architect. Het wil in de eerste plaats stabiliteitsstudies afleveren waarbij een wisselwerking met de architect tot stand kan komen die versterkend werkt voor het ontwerp. Samen met de ontwerpers wordt getracht de structuur inherent te laten deelnemen aan het ontwerpproces. Het is een intense samenwerking tussen architect en ingenieur, waarbij architectuur en structuur elkaar versterken maar ook uitdagen: het is samen ontwerpen.

In dit ontwerpproces wordt bij Studiebureau Mouton van artistiek beeld tot architectonisch detail meegedacht. De structuur en stabiliteit van een ontwerp worden niet gewoon berekend maar ontworpen. Deze manier van werken gaat in tegen de heersende opvatting dat de stabiteitstudie een aparte fase is naast het architectuurontwerp. Architectuur en structuur zijn geen aparte entiteiten, maar vinden net een krachtige uiting in hun consolidatie als partners. Bij een goed inspelen van architect en ingenieur op elkaar vormt de stabiliteit en structuur van een ontwerp een natuurlijk geheel met de architectuur.

(Tekst uit boekje ‘Samen ontwerpen - Designing together)

Enkele projecten zijn het Havenhuis te Antwerpen van Zaha Hadid, sportcentrum de Boerekreek van Coussée & Goris Architecten (2008), het huis van de Mechelaar van Tomas Nollet en Hilde Huyghe architecten (2006), Maritieme museum in Baasrode van noA architecten (2006), het stadhuis in Deerlijk van Nero (2005), PTT Oostende van B-architecten.