Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lecture

B-architecten (BE)

Pragmatic materiality
Thursday
17.11 2005
20:30

With the support of:

Although the start of the office is still freshly etched in everyone’s memory, this young Antwerp architecture office has already a beautiful monograph write down on its curriculum. A new meaning to less obvious materials such as sandbags and gold are assigned on the agenda.

Acht jaar geleden zetten Evert Crols, Dirk Engelen en Sven Grooten het ontwerpbureau
B-architecten op. Op deze korte tijd kunnen zij terugblikken op een Belgische architectuuraward, het decor voor een productie op een tekst van Jan Fabre, een tentoonstelling in deSingel en een monografie over hun werk ter gelegenheid van deze expositie.

Deze met jute ingebonden publicatie springt uit de band vergeleken met de andere architectuurmonografieën van uitgeverij Ludion. Niet alleen het formaat en de layout door Paul Boudens stralen een bijzondere hedendaagsheid uit, maar ook de projecten en de teksten communiceren frisse invalshoeken en weinig eerder verkende kruisbestuivingen.

"Mijn eerste stad strekte zich uit over de grote tafel op zolder. Mijn grootvader had haar in zijn jeugdjaren rond de eeuwwisseling gebouwd. In het midden stond het Centraal Station. Een sierlijk gebouw met ramen van glas en deuren met koperen klinken." Met dezelfde banaliteit en helderheid als "ramen van glas" zijn, tracht het jonge Antwerpse bureau in haar architectuur via een rits randvoorwaarden antwoorden te vinden op prangende en functionele vragen, eerder dan over te hellen naar esthetiek of overbodig technisch vernuft.

In de monografie wordt in hoofdzaak nadruk gelegd op de strategische positie die B-architecten in het gangbare Belgische architectuurlandschap inneemt. Doorgedreven samenwerkingsverbanden met andere partijen zoals kunstenaars, schrijvers, mode-ontwerpers en choreografen vormen de basis van opmerkelijke 'A-stedenbouw' en 'B-architectuur'. In deze creatieve disciplines vormen de (al dan niet landschappelijke) ruimtes het decor voor een complex stedelijk schouwspel waarbij de acties van de uiteenlopende andere partijen een plaats vinden. Vanuit een combinatie van pragmatiek, absurditeit en professionele allianties creëert B-architecten op alle schaalniveaus een zuivere, bijna kinderlijk eenvoudige en prettig aanvoelende architectuur.

De dergelijke extreme vanzelfsprekendheid zet zich ook door in een architectuur die bol staat van hier-en-nu-oplossingen. Precies dankzij deze houding slagen Evert Crols, Dirk Engelen Sven Grooten erin ruimtelijke orga-nisaties uit te denken die aandoen als installatiearchitectuur, opgetrokken uit wegwerpmaterialen die schijnbaar uit een doe-het-zelfzaak zijn gekaapt. Zonder het budget te verspijkeren aan gevelcosmetica of eigenzinnige ingrepen die als 'toevallig' uitschijnen, creëert dit Antwerpse architectenbureau geen 'wegwerparchitectuur', maar integendeel rotsvaste duurzaamheid waarin achterliggende symbolieken overbodig blijken.

Dominique Pieters